Zaproszenie dla mieszkańców Rydzyna

Sołtys Rydzyna zaprasza wszystkich mieszkańców sołectwa na spotkanie z wójtem Marcinem Zawadką, które rozpocznie się 31 marca o godzinie 17:00 w wietlicy Wiejskiej w Rydzynie.

DK

Sesja rady gminy przerwana – czy było zdalne sterowanie?

WicewójtPiątkowa (27.03) sesja Rady Gminy w Słupnie rozpoczęła się jak zwykle od przyjęcia porządku obrad. W punkcie tym wicewójt Kulik (wójt Zawadka nie mógł w tym dniu uczestniczyć w obradach) zgłosił wniosek o rozszerzenie programu obrad o trzy nowe punkty, pierwszy dotyczył urealnienia WPF , drugi dotyczył pilnych zmian w budżecie związanych m.in. ze złożeniem wniosku o

Czytaj dalej

Wybory sołeckie w Borowiczkach-Pieńkach

B-P - festyn przeciąganie liny 3Zapraszamy wszystkich mieszkańców Borowiczek-Pieniek na zebranie wyborcze, podczas którego miejscowa społeczność wybierze sołtysa i radę sołecką, na kolejną czteroletnią kadencję. Zebranie rozpocznie się w czwartek 19 marca o godzinie 18:00 w świetlicy przy ul. Piastowskiej w Borowiczkach-Pieńkach.

Mile widziana liczna obecność mieszkańców:) Zapraszamy!!!

DK

Dyskusja o zasadach finansowania samorządów terytorialnych

UG Słupno 19Praktycznie od momentu wdrożenia w naszym kraju reformy terytorialnej nie cichną dyskusje na temat zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnim czasie zaczyna być lansowane rozwiązanie mające umożliwić finansowanie samorządów m.in. poprzez ich udział w dochodach z podatku VAT. Pojawiło się także hasło, podobno nie nowe, lokalnego PIT-u. Pomysłodawcom zaś tych różnych rozwiązań wydaje się towarzyszyć naczelna zasada, jaką jest uzyskanie maksymalnej niezależności samorządów od administracji centralnej.

Więcej w tym temacie możemy przeczytać na Portalu Samorządowym>>>.

DK