Po zakończonej budowie sieci kanalizacyjnej „Arkadia Mazowiecka” przyszedł czas na opłaty adiacenckie

Droga powiatowa - remont 3Od niedawna mieszkańcy południowej części naszej gminy, w związku z wybudowaniem w tym rejonie sieci kanalizacji sanitarnej (Arkadia Mazowiecka), otrzymują zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Jest to standardowa procedura w przypadku wybudowania przez gminę infrastruktury technicznej jak np. sieć kanalizacyjna. Opłata adiacencka w swej istocie jest Czytaj dalej