Wiceminister Administracji i Cyfryzacji gościł na obradach rady w Słupnie

MinisterPoniedziałkowe, pierwsze po wakacyjnej przerwie, posiedzenie Rady Gminy w Słupnie zaczęło się od przywitania szczególnego gościa w osobie wiceministra Administracji i Cyfryzacji Jana Grabca. Wiceminister odwiedził gminę Słupno z okazji otwarcia gminnego żłobka. Jak podkreślił wójt Marcin Zawadka: Żłobek na wsi to w Polsce wciąż rzadkość. Zaledwie 9 proc. gmin wiejskich ma tego typu placówki. Jeszcze pięć lat temu do publicznego żłobka nie chodziło żadne wiejskie dziecko. Dlatego bardzo się cieszę, że udało mi się przekonać radnych by poparli mój pomysł utworzenia w naszej gminie żłobka. Po krótkim pobycie na sali obrad gość wraz z reprezentantami władz gminnych udał się do gminnego przedszkola gdzie zlokalizowany jest żłobek, w celu dokonania uroczystego otwarcia tej placówki.

Minister-żłobek2

Od prawej: wicewójt Kamil Kulik, wiceminister Jan Grabiec, wójt Marcin Zawadka, kierownik referatu inwestycji Andrzej Dzięgielewski

Kolejnym punktem było przyjęcie porządku obrad, gdzie od razu pojawiły się kontrowersje wśród radnych w związku wnioskiem przedstawiciela, posiadającej większość w radzie, grupy związanej z PSL radnego Rzewuskiego o zdjęcie z obrad punktu 5 dotyczącego podjęcia 11 uchwał. Powodem były bliżej niesprecyzowane w odczuciu pozostałych radnych uchybienia proceduralne. Wniosek ostatecznie uzyskał większość głosów i punk został zdjęty z porządku obrad. Jak wyjaśniła skarbnik gminy, ta decyzja radnych spowoduje m.in. opóźnienie w otrzymaniu 12 tys. złotych z ogólnej subwencji oświatowej, które miały być przeznaczone na zakup pomocy szkolnych i podręczników; brak możliwości przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (termin upływa 15 września); opóźnienie w przekazaniu Powiatowi Płockiemu 100 tys. zł pomocy na wykup gruntów pod planowaną budowę ścieżki rowerowej przy drodze z Miszewka do Święcieńca. Ponadto skreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego zmiany w budżecie gminy uniemożliwiło dostosowanie w budżecie kwoty dotacji od ministra administracji na „Schetynówkę” Liszyno – Wykowo, co może się skończyć dyscypliną finansową dla skarbnika i wójta.

W ramach zgłaszanych na sesji interpelacji, radny Janusz Szenk podniósł temat promowania podczas sobotnich dni wsi w Słupnie komitetu PSL, co jego zdaniem było nie właściwe gdyż był to piknik o innym niż wyborczy charakterze, finansowany z funduszu sołeckiego Słupna, czyli z publicznych pieniędzy. Taka opinia radnego Szenka wynikała z faktu, iż na uroczystości obecni byli aktualni posłowie i jednocześnie kandydaci PSL w nadchodzących wyborach parlamentarnych, rozdawane były też materiały promujące to ugrupowanie. Radny skierował następnie wniosek do komisji rewizyjnej o zbadanie tego, jego zdaniem nagannego, incydentu.

DK

 

Zamieszczone w Rada

Komunikat

UG Słupno Wójt Gminy Słupno informuje, że w dniu 20.08.2015 r. na mocy ugody został zakończony spór sądowy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie jako pracodawcą a byłym dyrektorem Ośrodka Joanną Augustowską jako pracownikiem. Pracodawca przychylił się do propozycji Pani Joanny Augustowskiej odnośnie polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, kierując się wolą nieantagonizowania stosunków społecznych na terenie Gminy Słupno. Mając na uwadze zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tj. pomoc mieszkańcom Gminy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, jakiekolwiek spory sądowe nie leżą w interesie wspólnoty samorządowej Gminy Słupno, w związku z czym polubowne zakończenie sporu sądowego stanowiło właściwe rozwiązanie.

http://www.slupno.eu

95. rocznica Cudu nad Wisłą – uroczystość w Bielinie

Bielino - uroczystość– Jako Wójt Gminy Słupno składam hołd bohaterom i ofierze krwi przez nich przelanej. Dramatyzm tamtych chwil niech będzie  przestrogą, że wolność jest dla Narodu najwyższą wartością, ale nie jest dana raz na zawsze – powiedział Marcin Zawadka, wójt Gminy Słupno, podczas uroczystości z okazji 95. rocznicy Bitwy warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą. Czytaj dalej

Ponownie interwencja straży pożarnej

Pożar - Sarnia4We wtorek 11 sierpnia w godzinach popołudniowych zauważono pożar w lesie na granicy Płocka (ulica Sarnia) i gminy Słupno w rejonie Borowiczek-Pieniek (ul. Międzylas). Interweniowała straż z miasta i OSP Słupno. Pożar udało się szybko opanować, spłonęło kilkaset metrów kwadratowych ściółki i nadpaliły się pobliskie drzewa.

DK

Rocznica Bitwy Warszawskiej – zaproszenie na uroczystość

Tablica w Bielinie

Przy pamiątkowej tablicy w Bielinie: Autor tekstu (pierwszy od prawej) z Kazimierzem Kępczyńskim, wieloletnim radnym gminnym, powiatowym i wojewódzkim, synem żołnierza z 1920 r – Stanisława Kępczyńskiego.

W piątek, 14 sierpnia, o godzinie 10.00 w kościele św. Jakuba w Imielnicy Ksiądz Dziekan Ryszard Paradowski przewodniczyć będzie uroczystej Mszy świętej sprawowanej w intencji obrońców Polski poległych w roku 1920. Potem w Bielinie, przy tablicy poświęconej 19 żołnierzom – mieszkańcom ówczesnej Gminy Bielino, w hołdzie bohaterom poległym w wojnie z bolszewikami złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze. Czytaj dalej

Upały – publikujemy komunikat Rzecznika Prasowego Wojewody Mazowieckiego

Skrwa

Fot. wgminieslupno.pl

Ostrzeżenie: upały powyżej 30˚ C

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega: do soboty 8 sierpnia temperatura powietrza na Mazowszu będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Warto przestrzegać podstawowych zasad w czasie upałów. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie nad wodą. Czytaj dalej