Dlaczego referendum 21 maja w sprawie odwołania rady gminy jest tak ważne?

Tak dwa miesiące po wyborze wójta jego przeciwnicy manifestowali swój brak uznania dla decyzji wyborców. Można powiedzieć, że teraz wróciło to do nich.

Efektem wyborów samorządowych w 2014 roku w gminie Słupno było zwycięstwo niezależnego kandydata na wójta Marcina Zawadki i utrzymanie większości w radzie gminy przez dominującą od wielu lat w naszej gminie koalicję PSL. Większościowa koalicja w radzie od samego początku obrała bezwzględny kurs na konfrontację z nowym wójtem. Efektem takiej polityki jest brak jakiejkolwiek chęci współpracy klubu większościowego z wójtem, co skutkuje w praktyce stratami także dla społeczności gminnej. Możemy tu wymienić:  ciągły brak zgody rady na inicjatywy pro-rozwojowe wójta lub też odwlekanie decyzji ważnych dla funkcjonowania jednostek gminnych, realizacji zadań inwestycyjnych czy też bieżącej obsługi i utrzymania infrastruktury gminnej; Ciągłe skargi na wójta do instytucji nadzorczych i kontrolnych, brak merytorycznej dyskusji przy podejmowaniu kluczowych dla funkcjonowania gminy decyzji, brak lub odwlekanie zgody na przeznaczenie środków budżetowych na kluczowe zadania, takie jak komunikacja autobusowa, poprawa gospodarki wodnej i ściekowej, niezbędne remonty, itp.

Dzisiaj gmina Słupno potrzebuje szybkich i zdecydowanych inwestycji, m.in. w zakresie (jest to lista otwarta):

  • Przebudowy oczyszczalni ścieków
  • Rozbudowy ujęć wodnych i usprawnienia systemu wodociągowego
  • Przebudowy ciągu komunikacyjnego na odcinku od Słupna do Płocka przez ul. Pocztową, dalej w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory, kończąc na ulicy Piastowskiej w Borowiczkach-Pieńkach, która łączy się z ul. Raczkowizna w Płocku.
  • Budowy dróg w Nowym Gulczewie i Cekanowie.
  • Usprawnienia komunikacji autobusowej.

Aby sprostać powyższym zadaniom potrzebne jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych w trybie pilnym.

Oprócz składania wniosków o dopłaty rządowe i unijne wójt zaproponował, jako źródło finansowania najpilniejszych inwestycji, wypuszczenie obligacji gminnych (na warunkach bardzo korzystnych i bezpiecznych dla gminy) na kwotę 18 milionów złotych. Propozycja ta została odrzucona przez radnych związanych z PSL bez żadnych przekonywujących argumentów uzasadniających taką postawę.

W związku z powyższym, wydaje się być uprawnione porównanie, że pójście na referendum jest tożsame z opowiedzeniem się za opcją pro-rozwojową dla gminy Słupno.

TAK dla referendum = TAK dla rozwoju gminy.

Jako radny gminny zamierzam udać się 21 maja do swojego lokalu wyborczego i oddać głos ZA odwołaniem Rady Gminy w Słupnie, z nadzieją, że nowy skład rady nadrobi szybko straty poniesione przez ostatnie 2,5 roku.

Link do listy lokali wyborczych w gminie Słupno>>>

Dariusz Kępczyński

Dwa lokale wyborcze w Nowym Gulczewie

W związku z pytaniami mieszkańców Nowego Gulczewa dotyczącymi głosowania w niedzielnym referendum, przypominamy, że w Nowym Gulczewie zlokalizowane są dwa lokale, w których można oddać głos w referendum. Jeden mieści się w siedzibie Autoserwisu Mazowsze przy ul. Skrzetuskiego 11. natomiast drugi w siedzibie firmy Izobud przy ul. Ketlinga 19.Mieszkańcy poszczególnych ulic ( i miejscowości) głosują według poniższego zestawienia lokali. link>>>

za: fb UG Słupno

Ostatnia sesja rady przed referendum – czyżby zwiastun nowego?

Wójt Marcin Zawadka

Wiele osób obserwowało poniedziałkowe (15 maja 2017 r.) obrady rady gminy w kontekście niedzielnego referendum o odwołanie tego gremium. Na początku opozycja związana z PSL wprowadziła dodatkowe punkty dotyczące skargi rady na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody, w którym stwierdził on nieważność uchwały (przegłosowanej przez radnych związanych z PSL) stwierdzającej nieważność odwołania Sołtysa Słupna, i drugiej stwierdzającej niezgodne z prawem zwołanie przez Wójta zebrania w celu odwołania Sołtysa Słupna. Można było odnieść wrażenie, że te dwie uchwały wraz z trzecią dotyczącą (kolejnej) skargi na Wójta tym razem złożonej przez odwołanego z funkcji sołtysa Słupna, stanowiły główne pole zainteresowania radnych opozycyjnych. Wykazywali oni niespotykany do tej pory pośpiech, wprowadzając powyższe projekty uchwał możliwie w jak najwcześniejszych punktach obrad. Można się domyślać, iż powodem takiego postępowania była konieczność stawienia się kilku radnych w sądzie, co spowodowało utratę przewagi liczebnej przez grupę opozycyjną.

Ślubowanie nowej radnej pani Małgorzaty Sawickiej

Zmiana stosunku sił zaowocowała przyjęciem przez radę niezbędnych zmian w budżecie na bieżący rok i w WPF. Jedną z ważniejszych zmian w budżecie, zaproponowanych przez wójta, był wyasygnowanie dodatkowych środków niezbędnych do uruchomienia w najbliższym czasie linii autobusowej na trasie Słupno-Płock ponownie obsługiwanej przez KM Płock. Opozycja związana z PSL do końca krytykowała tę zmianę, nie mając jednak już większości w radzie wstrzymali się od głosu. Radni popierający wójta przegłosowali ten projekt, umożliwiający nie tylko uruchomienie linii autobusowej ale również wykonanie projektu przyłącza gazowego dla szkoły w Liszynie, zapewnienia środków na niezbędne remonty i awarie wod-kan, itp.

Na posiedzeniu złożyła ślubowanie nowa radna Małgorzata Sawicka, która uzyskała mandat w wyborach uzupełniających 21 kwietnia br. w Słupnie.

 

***
Pierwszy raz od wyborów w 2014 roku, radni wspierający wójta dysponowali większością i skrzętnie ją wykorzystali uchwalając przesunięcie środków finansowych, zapewniających normalne funkcjonowanie gminy. I to jest ten mały zwiastun normalności przed zbliżającym się referendum w sprawie odwołania rady.

Dariusz Kępczyński
radny gminy Słupno

Ostatnie przed referendum posiedzenie Rady Gminy w Słupnie

W poniedziałek 15 maja o godzinie 9:30 rozpocznie się posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. Program obrad>>>

Będzie to prawdopodobnie ostatnie posiedzenie przed referendum w sprawie odwołania rady, które odbędzie się 21 maja br. Jeśli w referendum mieszkańcy opowiedzą się za odwołaniem rady, przy zachowaniu odpowiedniej frekwencji, organ ten zostanie rozwiązany i przestanie funkcjonować do momentu wyłonienia nowego składu w wyborach przedterminowych.

DK

Ktoś mocno obawia się referendum o odwołanie rady w Słupnie

Zarządzone na 21 maja 2017 roku referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Słupnie zdaje się budzić obawy w środowisku kontestującym od samego początku wynik wyborów na wójta gminy Słupno. Oto dwa zdarzenia, które chyba najdobitniej obrazują poziom dyskursu politycznego w naszej gminie.

Na anonimowym profilu facebookowym, który słynie z niewybrednych ataków na wójta Marcina Zawadkę i popierających go radnych oraz nieskrywanej sympatii dla radnych opozycyjnych związanych z PSL, pojawiły się w ostatnim czasie dwa wyjątkowo nieetyczne wpisy.

W pierwszym wpisie zaatakowano pełnomocnika komitetu referendalnego, pana Pawła Baranowskiego, pomawiając go o wymyślone (nie poparte żadnymi dokumentami) rzekome nadużycia, których miał się jakoby dopuścić wspólnie z wójtem Marcinem Zawadką. Ten wyjątkowo ohydny atak anonimowego autora spotkał się ze zdecydowaną reakcją pomówionego, który złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, co ważne, wskazując na prawdopodobnego sprawcę tej prowokacji.

Więcej na ten temat na profilu komitetu, wpis pod datą 3 kwietnia br.>>>

W kolejnym wpisie, ukrywający swą tożsamość autor umieścił sfałszowane zaświadczenie lekarskie, z którego miało wynikać że wójt Zawadka był pacjentem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W tym przypadku również nie trzeba było długo czekać na reakcję pokrzywdzonego. Marcin Zawadka uzyskał ze wspomnianego Instytutu zaświadczenie, iż opublikowana karta została podrobiona i należała do całkiem innej osoby. Instytut poinformował również o zamiarze podjęcia w tej sprawie stosownych działań prawnych.

Wypowiedź wójta Zawadki>>>

 


 

 

 

 

 

 

 

Sam pokrzywdzony skierował również sprawę do organów ścigania.

***

Z opisanych powyżej dwóch zdarzeń (nie są to jedyne w ostatnim czasie przykłady bezpardonowych ataków na Zawadkę i osoby go popierające; a na przestrzeni ostatnich 2 lat można ich naliczyć dziesiątki) wynika, że ktoś jest bardzo zdesperowany aby utrzymać radę gminy w dotychczasowym składzie, gdzie większość radnych jest przeciwna wójtowi i jego programom naprawczym w gminie. Kto wie, może ta desperacja jest podszyta strachem, ktoś się czegoś bardzo boi?, tylko czego…?

Tych pytań może być wiele, jedne będą bardziej trafione inne mniej. Natomiast Państwu chciałbym zadać pytanie o troszkę innym zabarwieniu, czy pamiętacie Państwo aby pójść na REFERENDUM w dniu 21 maja br.? Każdy głos będzie bardzo ważny.

Dariusz Kępczyński

radny gminy Słupno

 

Wyniki wyborów uzupełniających w Słupnie w dniu 23 kwietnia 2017 r.

Na zdjęciu pani Małgorzata Sawicka. Źródło: fb

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słupno, w okręgu nr 13 w Słupnie, mieszkańcy powierzyli mandat radnego pani Małgorzacie Sawickiej. Gratulujemy!

 

 

 

 

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Małgorzata Sawicka – 53 głosy,

Andrzej Ścibło – 38 głosów,

Anna Zalewska – 12.

Protokół wyników głosowania>>>

DK