Żłobek w Słupnie – czas potwierdził trafność decyzji wójta Zawadki

Przedszkole - zbliżenie_2

Budynek Przedszkola, w którym znajduje się aktualnie Żłobek

Gdy wójt Słupna Marcin Zawadka zaproponował swój autorski program uruchomienia żłobka w Słupnie opozycyjni radni związani z PSL zgłosili całą masę własnych zastrzeżeń do tej inicjatywy. I tak np. jedni prognozowali, że nie będzie chętnych inni, że przepisy nie pozwolą, jeszcze inni że to będą ogromne koszty, jednym słowem czekano na kompletne fiasko tego przedsięwzięcia.

Jaki jest wynik? Po roku funkcjonowania placówki okazało się, że przy zapisach na nadchodzący rok szkolny wypełnione są wszystkie miejsca w żłobku, w sumie 18, a na liście rezerwowej znajduje się 26 (dwadzieścioro sześcioro dzieci). Wójt Marcin Zawadka zapowiada w związku z tym, iż podejmie stosowne starania aby w szybkim tempie uruchomić w Słupnie żłobek już z prawdziwego zdarzenia, z pełnym zapleczem i odpowiednią do potrzeb mieszkańców ilością miejsc.

Mieszkańcy niewątpliwie tego chcą (żłobek zwyciężył w plebiscycie Tygodnika Płockiego jako najważniejsze wydarzenie w regionie w 2015 roku), tylko jak zachowa się opozycja mająca większość w radzie?

DK

W Słupnie otwarto orlik lekkoatletyczny

ORLIK Lekk

Fot. UG Słupno

Podczas dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie został oficjalnie otwarty orlik lekkoatletyczny.

Gospodarzami uroczystości byli Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno, oraz Waldemar Kaczorowski, dyrektor słupieńskiej szkoły. Dopisali zaproszeni goście; uczniowie najmłodszych klas przecięli wstęgę w obecności m.in. Ewy Szymańskiej, radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Lecha Dąbrowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa Wiśniewskiego, Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Płocku i Wojciecha Majchrzaka, prezesa Płockiego Szkolnego Związku Sportowego. Czytaj dalej

Spotkania Wójta Gminy Słupno z mieszkańcami

Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka serdecznie zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw na kolejny cykl spotkań. Pierwsza tura odbywać się będzie według zamieszczonego niżej harmonogramu.

Tematem spotkań będą:

  1. Zmiana rozkładu jazdy Komunikacji Miejskiej na terenie Gminy Słupno.
  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 r.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Odnawialne źródła energii – zasady konkursu dla gmin partnerskich, w którym samorządy i mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie.

Harmonogram spotkań Wójta Gminy Słupno z mieszkańcami sołectw

Data Godzina Sołectwo Miejsce
22 czerwca 16.30

18.30

Mijakowo, Sambórz

Święcieniec, Ramutowo

Remiza OSP w Mijakowie

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu

23 czerwca 16.30

18.30

Barcikowo

Miszewko Strzałkowskie, Miszewko Stefany

Świetlica w Barcikowie

Świetlica w Miszewku Strzałkowskim

24 czerwca 16.30

18.30

Liszyno

Wykowo

Świetlica w  Liszynie

Świetlica w Wykowie

Za: strona UG Słupno>>>

Uwaga Mieszkańcy sołectwa Borowiczki-Pieńki – aktualizacja 20.06.2016

Aktualizacja 20.06.2016.

Mieszkańcy Borowiczek-Pieniek nie zawiedli, wystawiając liczną drużynę, która zwyciężyła w zawodach.

B-P drużyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 18.06.2016 r. w godz. 18:00-20:00 Gminny Ośrodek Kultury organizuje zawody sołeckie w ramach „Festynu rodzinnego w Wykowie”. Mieszkańcy Borowiczek-Pieniek zainteresowani udziałem w zawodach proszeni są o zgłoszenie kandydatury do dnia 10.06.2016 r. do GOK-u osobiście lub telefonicznie (Cekanowo ul. Królewska 28A, tel. 24 386 27 55/56) bądź do sołtysa Borowiczek-Pieniek (tel. 24 264 86 27).

Konkurencje:

slalom taczką, nawijanie sznurka, wyścig w potrójnych spodniach, ubijanie jaj, napełnianie butelki, przeciąganie liny, skakanie przez linę, siłowanie na rękę, piłkarski tor przeszkód.

Marianna Szczypniewska

sołtys B-P