Nowa opłata lokalna za reklamę zasili budżety gmin

Baner - SłupnoOd września br. samorządy mogą nakładać nową opłatę lokalną, tym razem od urządzeń reklamowych znajdujących się na terenie gminy. Opłatę od reklam wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Rady gmin mogą ustalić stawki, których maksymalny wymiar ustalił ustawodawca na poziomie 2,50 zł dziennie części opłaty stałej i 0,20 zł za metr kwadratowy pola powierzchni urządzenia reklamowego dziennie części opłaty zmiennej. Ustawa weszła w życie 11 września wymagała jednak nowelizacji w celu określenia czyim dochodem jest opłata reklamowa. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm, link>>>

DK

Informacja dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek

Pragniemy poinformować, iż we wtorek 22 września o godzinie 18:00 w świetlicy w Borowiczkach-Pieńkach rozpocznie się zebranie, którego tematem będzie podział środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Borowiczki-Pieńki do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Sołtys i Rada Sołecka

Po sąsiedzku w Cukrowni „Borowiczki”

K.K. Cukrownia2

Na zdjęciu wicewójt Kamil Kulik

W minionym tygodniu przedstawiciele gminy Słupno w osobach wicewójta Kamila Kulika i radnego Dariusza Kępczyńskiego odbyli spotkanie z Z-cą Dyrektora Departamentu Aktywizacji Zasobów ds. Archiwum Andrzejem Sypką i Mariuszem Olenderkiem z Krajowej Spółki Cukrowej, w zasobach której znajdują się obiekty po Cukrowni „Borowiczki”. Spotkanie odbyło się w związku z prośbami mieszkańców Borowiczek-Pieniek o usunięcie części krzewów i zadrzewień z terenu odstojnika należącego do Cukrowni, przylegającego do ul. Słowiańskiej w Borowiczkach-Pieńkach. Na spotkaniu omówiono możliwości rozwiązania tego problemu, jak również stało się ono doskonałą okazją na wzajemne poznanie i omówienie innych spraw, które łączą obydwa sąsiadujące ze sobą podmioty.

Dariusz Kępczyński

Kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT, jakie przyznało Ministerstwo Finansów gminom

Na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest plik z danymi na temat kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT za 2015 rok, przyznany jednostkom samorządu terytorialnego. Dla gminy Słupno zaplanowano: Subwencję w części oświatowej w kwocie 4 449 681 zł; udział w PIT w kwocie 9 676 656 zł. Z drugiej strony, gmina Słupno wpłaci na część równoważącą, czyli „janosikowe”, kwotę 2 247 037 zł.

Strona MF>>>

DK