Reakcja czytelnika na poniższy tekst o segregacji śmieci na cmentarzach

Zamieszczamy poniżej tekst przysłany na redakcyjną pocztę:

Czytaj dalej

Reklamy

Za nami fundusz sołecki 2013 – drogi, świetlice, place zabaw i wycieczka

Mijający rok jest pierwszym, kiedy mieszkańcy poszczególnych sołectw naszej gminy otrzymali możliwość wydatkowania, przyznanych ich miejscowościom w ramach funduszu sołeckiego, konkretnych kwot pieniężnych. Zgodnie z wymogami prawnymi, sołtysi zobowiązani byli do zorganizowania w zeszłym roku zebrań, podczas których lokalne społeczności miały wskazać konkretne zadania do realizacji w 2013 roku. Czytaj dalej