Czy będzie segregacja śmieci na cmentarzach?

Od momentu wejścia w życie ustawy śmieciowej wciąż żywe są reakcje mieszkańców, szczególnie w przypadku zastosowania rozwiązań ustawowych w nietypowych sprawach. Niewątpliwie zagadnieniem niestandardowym, zapewne też niełatwym do rozwiązania, jest sprawa wywozu śmieci z cmentarzy, zwłaszcza po święcie Wszystkich Świętych.

Czytaj dalej

Za nami fundusz sołecki 2013 – drogi, świetlice, place zabaw i wycieczka

Mijający rok jest pierwszym, kiedy mieszkańcy poszczególnych sołectw naszej gminy otrzymali możliwość wydatkowania, przyznanych ich miejscowościom w ramach funduszu sołeckiego, konkretnych kwot pieniężnych. Zgodnie z wymogami prawnymi, sołtysi zobowiązani byli do zorganizowania w zeszłym roku zebrań, podczas których lokalne społeczności miały wskazać konkretne zadania do realizacji w 2013 roku. Czytaj dalej