Mieszkańcy chcą odwołania rady?

XX sesja (35)Niewątpliwie bohaterami wczorajszej sesji Rady Gminy w Słupnie byli mieszkańcy gminy, którzy wypełnili szczelnie wszystkie miejsca dla publiczności oraz korytarz przed salą obrad. Przyglądali się bacznie obradom i żywo reagowali na, najczęściej skandaliczne ich zdaniem, zachowania radnych opozycyjnych. Sesja trwała 10 godzin i pomimo tak długiego czasu szeregi

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada

Wójt Gminy zaprasza Mieszkańców na sesję Rady Gminy Słupno

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Słupno!

Serdecznie zapraszam na XX sesję Rady Gminy Słupno, która odbędzie się 30 grudnia br. o godzinie 9:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy. Na sesji będą poruszane m.in. tematy związane z budżetem Gminy na obecny i przyszły rok. Z uwagi na to, że na sesji zapadać będą decyzje często kluczowe dla rozwoju poszczególnych miejscowości, warto by Państwo osobiście w niej uczestniczyli.

Czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek

Poniżej publikujemy komunikat ze strony internetowej Urzędu Gminy dotyczący odczytów liczników w związku z przejęciem przez gminę Słupno od Wodociągów Płockich ostatniej części wodociągu w Borowiczkach-Pieńkach.

Komunikat:

W związku z pracami przełączenia obszaru Borowiczek Pieniek do sieci wodociągowej, która zostanie przekazana do Gminy Słupno, Wodociągi Płockie sp. z o.o. informują, że odczyt wodomierzy w posesjach przy ulicach: Piastowskiej, Międzylas, Pszczelej, Bocznej, Łąkowej, Gajowej, Kupieckiej, Krakowskiej, Głębokiej i Borówkowej nastąpi w dniach 30 i 31 grudnia 2015 r.

UG Słupno>>>

***

Bardzo się cieszę, iż po wieloletnich zabiegach została sfinalizowana sprawa przejęcia przez gminę ostatniej części sieci wodociągowej w Borowiczkach-Pieńkach. Od nowego roku już wszyscy mieszkańcy Borowiczek-Pieniek będą zaopatrywani w wodę z gminnej studni zlokalizowanej w Bielinie. Wraz z dostawami wody z gminnej sieci będą też obowiązywały podłączonych mieszkańców stawki opłat takie same jak w całej gminie.

W imieniu własnym oraz mieszkańców naszej miejscowości dziękuję wszystkim osobom, które wniosły pozytywny wkład w rozwiązanie tej, ważnej dla wielu z nas, kwestii.

Dariusz Kępczyński

Kuriozalne zachowanie grupy radnych gminnych związanych z PSL

IMG-20151222-01164Do kuriozalnego zdarzenia doszło na zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji rady w dniu 22 grudnia br. Radni opozycyjni związani z PSL posiadający większość w radzie zastosowali obstrukcję nie stawiając się na obrady. Wyjątkiem była osoba przewodniczącej Rady, która rozpoczęła a następnie zamknęła obrady w związku z brakiem wymaganego kworum. Na sesji, poza przewodniczącą, obecnych było jedynie 5 radnych: Konrad Dobrosielski, Piotr Zalewski, Janusz Szenk, Tomasz Piórkowski i Dariusz Kępczyński. Nagranie z tej nietypowej sesji jest dostępne tu>>> i tu>>>

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada

Nowa droga Liszyno-Wykowo oddana do użytku

Schet

Fot. Wójt Marcin Zawadka i radny Janusz Szenk przejechali ścieżką rowerową przywożąc symboliczną wstęgę.

W listopadzie 2015 r. ukończona została przebudowa drogi gminnej Liszyno-Wykowo zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość całej inwestycji to 3 335 219,33 zł. Na wykonanie tego zadania inwestycyjnego gmina Słupno uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa, 1 662 752,00 zł, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy  Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Ukończona droga o długości 2375 m znajduje się w ciągu komunikacyjnym łączącym Płock z Białobrzegami w Gminie Bodzanów. Pozostała część tej trasy jest aktualnie projektowana i przewidziana do realizacji w kolejnych latach.

Czytaj dalej