Rachunek za niezależność – wójt Marcin Zawadka o intencjach opozycji

mz

Fot. Zaprzysiężenie wójta Marcina Zawadki

Na ostatniej sesji rady w dniu 12 grudnia br. opozycyjni radni związanie z PSL usunęli z porządku obrad dwa główne punkty obrad dotyczące uchwalenia Budżetu na 2017 rok i WPF na lata 2017-2029. W projekcie budżetu m.in znalazła się po stronie dochodów propozycja wójta zastosowania dźwigni finansowej w postaci emisji obligacji, pod kątem sfinansowania najpilniejszych inwestycji, na kwotę 15 mln zł.
Wójt komentując postawę opozycyjnych radnych, którzy próbowali zarzucić mu m.in. brak skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, stwierdził iż ma świadomość swego rodzaju odwetowych działań ze strony partii, która utraciła władzę w gminie. Przypomniał w tym kontekście sytuacje kiedy wnioski z naszej gminy o pozyskanie dofinansowania np. dla żłobka w dziwny sposób znalazły się na końcu listy oczekujących. Natomiast znane mu są przypadki, kiedy o różne dofinansowania starały się gminy posiadające „zaplecze polityczne”, choć nie do końca spełniające wymagania formalne, jednak bez problemu przyznawano im dofinansowanie.

Zdaniem Zawadki, wszystkie niechętne w stosunku do niego działania opozycji wynikają z faktu, że zarządza on gminą w sposób niezależny od dotychczasowych układów partyjnych i nie zamierza w tej sprawie pójść na kompromis.

***
Wójt Marcin Zawadka obierając kurs na niezależność ma w tej sytuacji tylko jedno wyjście. Musi w sposób zdecydowany odwoływać się do poparcia ze strony mieszkańców – i jak do tej pory dość skutecznie to czyni.

DK

Nagranie z sesji>>>