Opinie o roli funduszy europejskich

Przy okazji otwarcia nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020>>> toczą się dyskusje dotyczące nie tylko terminów rozpoczęcia pierwszych transferów dopłat. Coraz częściej słyszy się pytanie,

jak samorządy będą sobie radziły po 2022 roku, kiedy zmniejszy się radykalnie skala dopłat z funduszy unijnych. Godną zainteresowania w tym kontekście jest wypowiedź prezesa Związku Miast Polskich, którą zamieścił Portal Samorządowy>>>.

DK

 

Reklamy