Nowelizacja ustawy „śmieciowej” na finiszu

Jak donosi Portal Samorządowy, w Sejmie kończą się już prace nad nowelizacją ustawy śmieciowej. Poselski projekt zmian w ustawie ma uwzględniać przede wszystkim postulaty zgłoszone przez samorządy, które z kolei mają wynikać z doświadczeń zebranych podczas realizacji zapisów obowiązującej aktualnie ustawy. Planowana nowela ma wprowadzić łącznie 60 poprawek. Więcej na Portalu Samorządowym>>> .

Dariusz Kępczyński

Czy czeka nas zmiana stawek za odbiór śmieci?

Śmieci - ul. ZielnaPortal Samorządowy opublikował informację na temat wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Środowiska, które dotyczyły rentowności firm odbierających śmieci. Z ekspertyzy wynika, że wiele firm przystępując do przetargów zaoferowało zbyt niskie stawki. Mówi się nawet o możliwości renegocjacji umów (aneksów) w celu podniesienia stawek, w przeciwnym wypadku niektórym firmom grozi upadłość. Tekst dostępny jest tutaj>>>.

Z nieformalnych informacji od osób związanych z tą branżą wynika, że również niektóre firmy z naszego regionu sygnalizuję brak opłacalności przy obecnych stawkach. Czas pokaże jakich działań możemy się w tej materii spodziewać, i to zarówno ze strony firm jak i ustawodawcy – ministerstwo wspomina o pracach nad ustaleniem maksymalnej stawki za odbiór odpadów.

Dariusz Kępczyński

Prezydent podpisał ustawę „śmieciową”

Prezydent Komorowski podpisał 15 lipca ustawę, regulującą zasady gospodarki odpadami komunalnymi.
W myśl nowej ustawy, to samorząd lokalny będzie odpowiadał za zarządzanie odpadami, organizując cały system wywozu śmieci.
Ustawa wejdzie w życie od stycznia 2012 roku, przy czym, dla niektórych rozwiązań zastosowano jeszcze okresy przejściowe.
Więcej na ten temat możemy przeczytać na portalu wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/145930.html

D.K.

Nowy obowiązek dla gmin – zarządzanie odpadami

Trwają prace nad nową ustawą, zmieniającą diametralnie zasady postępowania z odpadami w gminach. W myśl przygotowywanych przepisów, to do gmin należeć będzie obowiązek kontroli nad gospodarowaniem śmieciami na ich terenie. O celach oraz szczegółowych rozwiązaniach w przygotowywanym projekcie ustawy, możemy przeczytać na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/,13936.html

D.K.