Gmina Słupno ma nowego Skarbnika

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia Rada Gminy Słupno, na wniosek wójta, powołała na stanowisko gminnego skarbnika panią Beatę Łapiak. Wcześniej radni przyjęli rezygnację piastującej dotychczas to stanowisko pani Grażyny Wójcik.

Więcej na temat ostatniego posiedzenia rady możemy przeczytać na stronie UG>>>

DK

Żłobek w gminie Słupno najważniejszym wydarzeniem w regionie w roku 2015!

Mieszkańcy gminy Słupno mają powody do dumy! W plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza”, organizowanym przez redakcję „Tygodnika Płockiego”, jego czytelnicy uznali otwarcie żłobka w gminie Słupno za najważniejsze wydarzenie w regionie w 2015 r. Nasza gmina pokonała wszystkich (było ich aż dziewięciu) konkurentów w kategorii „W regionie” i wyróżniona została główną nagrodą. Dziś, 1 kwietnia, podczas uroczystej gali w Domu Technika w imieniu wójta gminy Słupno Marcina Zawadki nagrodę – pamiątkowy miedzioryt – odebrała zastępca wójta gminy Agnieszka Ruclak.

– Jestem niezmiernie szczęśliwy, że otrzymaliśmy to prestiżowe wyróżnienie. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy głosowali w plebiscycie i pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, którzy włożyli dużo pracy w to, by żłobek był dziś przyjaznym miejscem dla maluchów i wizytówką gminy. Ale przede wszystkim dziękuję Radzie Gminy za to, że wsparła mnie w realizacji tego przedsięwzięcia – powiedział, nie kryjąc emocji, wójt naszej gminy Marcin Zawadka, który do Domu Technika przybył już po ceremonii wręczenia nagród, prosto ze spotkania z mieszkańcami Cekanowa.

Przypomnijmy, że żłobek w Słupnie jest pierwszą tego typu placówką na Mazowszu uruchomioną w gminie wiejskiej. Zaczął działalność we wrześniu ubiegłego roku i mieści się w budynku Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka”.

Wójt gminy Marcin Zawadka z główną nagrodą w plebiscycie „Tygodnika Płockiego”.

Zastępca wójta gminy, Agnieszka Ruclak, tuż po odebraniu nagrody – pamiątkowego miedziorytu. W tle stoją przedstawiciele wszystkich gmin, które otrzymały nominację w kategorii „W regionie”.

Za: slupno.eu

Nowa wicewójt gminy Słupno

W dniu dzisiejszym stanowisko wicewójta gminy Słupno objęła pani Agnieszka Ruclak, natomiast dotychczasowy wicewójt Kamil Kulik pełnić będzie nadal funkcję sekretarza gminy. Więcej na temat nowej wicewójt możemy przeczytać na Portalu Płock>>>. Otwartym pozostaje pytanie czy zmiana na stanowisku wicewójta pociągnie za sobą inne działania reorganizacyjne ze strony wójta Zawadki w administracji gminnej?

DK

Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Słupnie

Pod koniec minionego roku wójt gminy Słupno wprowadził w drodze rozporządzenia kodeks etyki, dla podległych mu pracowników. Dokument ten wyznacza zasady oraz standardy postępowania dla pracowników zatrudnionych w administracji gminnej.
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi zasadami etyki urzędnika gminy Słupno, odsyłamy do materiału źródłowego na stronie Urzędu: http://www.slupno.eu/images/pdf/kodeks.pdf
D.K.