Groźny pożar w Borowiczkach-Pieńkach

 

 

Pożar B-P 2W poniedziałek 29 czerwca w godzinach wieczornych, na jednej z posesji w Borowiczkach-Pieńkach, wybuchł groźny pożar. W akcji gaśniczej uczestniczyły cztery jednostki straży pożarnej, w tym jednostka OSP Słupno. Całe zajście wywołało wielkie poruszenie okolicznych mieszkańców, gdyż walka z ogniem odbywała się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, który z powodu małej ilości deszczu jest w obecnym czasie bardzo suchy, do lasu zaś przylega wiele nieruchomości mieszkalnych. Ogień zauważono ok. godziny 21:00, natomiast ostateczne dogaszanie zakończyło się ok. 3:00 nad ranem.

O zajściu tym informowały też płockie media>>>

Pożar B-P

DK

 

 

 

Zmienił się numer konta bankowego – w Urzędzie Gminy mieszkańcy mogą liczyć na pomoc

Trzy pytania do…

Elżbiety Syrkowskiej, Naczelnik Wydziału Budżetowo – Księgowego, Skarbniczki Gminy

1. 29 czerwca tego roku zmianie ulega numer konta bankowego prowadzony dla dochodów Gminy Słupno. To oznacza, że od poniedziałku mieszkańcy muszą kierować wszystkie urzędowe opłaty na nowy numer rachunku. Co się stanie, gdy ktoś jednak się pomyli? Czy pieniądze wpłacone na stare konto przepadną?

– Jeżeli ktoś z mieszkańców dokona wpłaty lub przelewu na poprzedni numer rachunku bankowego jego pieniądze nie przepadną, tylko bank odrzuci jego przelew i pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej następnego dnia po dokonaniu wpłaty. Oznacza to jednak, że na rachunek Gminy Słupno nie wpłyną w terminie pieniądze z tytułu opłaty, jakiej dokonał mieszkaniec i trzeba będzie wpłacić je raz jeszcze na prawidłowy numer rachunku bankowego.

2. Czy w takiej sytuacji mieszkaniec będzie musiał zapłacić odsetki za nieterminową wpłatę? Ten kto nie ma zwyczaju sprawdzania codziennie stanu swojego konta nie dowie się, że jego pieniądze wpłacone na stary numer rachunku Gminy Słupno nie dotarły do adresata.

– To prawda, że nie dowie się jeśli nie sprawdza stanu na rachunku. Odsetki są naliczane w pełnych złotych, najniższa kwota pobieranych odsetek wynosi 9 złotych. Czyli jeśli kwota do zapłaty będzie wynosiła np. 300 zł to w ciągu trzech miesięcy nie będzie odsetek, od kwoty 500 zł w ciągu dwóch miesięcy nie będzie zaległości, ale na koniec trzeciego miesiąca pojawią się odsetki w najniższej kwocie.

3. W jaki sposób pracownicy Urzędu Gminy Słupno będą pomagać mieszkańcom, by nie popełnili błędu?

– Pracownicy Urzędu Gminy zawsze służą pomocą przy wypełnianiu odpowiednich druków w dziale podatkowym w pokoju nr 15, bo dla wielu osób może to być skomplikowane. Ponadto mieszkańcy, którzy przychodzą do Urzędu Gminy w jakiejkolwiek sprawie, otrzymują pisemną informację o zmianie numeru rachunku. Do osób prowadzących działalność gospodarczą wysyłamy informacje zarówno pocztą elektroniczną  jak i tradycyjną. Każdy, kto z powodu zmiany numeru rachunku Gminy Słupno będzie miał jakiekolwiek kłopoty z terminowym uregulowaniem płatności, może liczyć na naszą pomoc zarówno w Wydziale Budżetowo-Księgowym, jak i w pozostałych wydziałach Urzędu.

 

za: strona UG Słupno

Stadion w Wykowie będzie zmodernizowany w szybkim tempie

Stadion - WykowoJak informuje strona Urzędu Gminy w Słupnie, wójt Marcin Zawadka zabezpieczył w drodze rozporządzenia odpowiednie środki finansowe na modernizację stadionu piłkarskiego w Wykowie. Była to odpowiedź Wójta na wniosek Delty Słupno o dostosowanie stadionu do wymogów ligi okręgowej, do której nasz gminny klub piłkarski wywalczył w tym roku awans. Więcej informacji na stronie UG Słupno>>>.

DK

Unknown-1

Unknown-6

Unknown-2

Partiokracja, niepotrzebne powiaty, błędy w strukturze organizacyjnej – gorzkie słowa o polskich samorządach

W wywiadzie opublikowanym na Portalu Samorządowym, profesor Witold Kieżun dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat organizacji polskich samorządów. Ekspert zwraca uwagę na źle pomyślane już u swych podstaw system administracji publicznej i strukturę samorządów, na których odcisnęły swe piętno interesy partyjne, a co ostatecznie pozbawiło państwo Polskie szans na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój. Zamiast demokracji mamy partiokrację, ośrodki ustawodawcze wypuszczają zawrotną ilość zmian do aktów prawnych a przerost zatrudnienia w samorządach i administracji publicznej stał się uciążliwym balastem dla naszej gospodarki. Całość na Portalu Samorządowym>>>.

DK