Groźny pożar w Borowiczkach-Pieńkach

 

 

Pożar B-P 2W poniedziałek 29 czerwca w godzinach wieczornych, na jednej z posesji w Borowiczkach-Pieńkach, wybuchł groźny pożar. W akcji gaśniczej uczestniczyły cztery jednostki straży pożarnej, w tym jednostka OSP Słupno. Całe zajście wywołało wielkie poruszenie okolicznych mieszkańców, gdyż walka z ogniem odbywała się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, który z powodu małej ilości deszczu jest w obecnym czasie bardzo suchy, do lasu zaś przylega wiele nieruchomości mieszkalnych. Ogień zauważono ok. godziny 21:00, natomiast ostateczne dogaszanie zakończyło się ok. 3:00 nad ranem.

O zajściu tym informowały też płockie media>>>

Pożar B-P

DK

 

 

 

Zmienił się numer konta bankowego – w Urzędzie Gminy mieszkańcy mogą liczyć na pomoc

Trzy pytania do…

Elżbiety Syrkowskiej, Naczelnik Wydziału Budżetowo – Księgowego, Skarbniczki Gminy

1. 29 czerwca tego roku zmianie ulega numer konta bankowego prowadzony dla dochodów Gminy Słupno. To oznacza, że od poniedziałku mieszkańcy muszą kierować wszystkie urzędowe opłaty na nowy numer rachunku. Co się stanie, gdy ktoś jednak się pomyli? Czy pieniądze wpłacone na stare konto przepadną?

– Jeżeli ktoś z mieszkańców dokona wpłaty lub przelewu na poprzedni numer rachunku bankowego jego pieniądze nie przepadną, tylko bank odrzuci jego przelew i pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej następnego dnia po dokonaniu wpłaty. Oznacza to jednak, że na rachunek Gminy Słupno nie wpłyną w terminie pieniądze z tytułu opłaty, jakiej dokonał mieszkaniec i trzeba będzie wpłacić je raz jeszcze na prawidłowy numer rachunku bankowego.

2. Czy w takiej sytuacji mieszkaniec będzie musiał zapłacić odsetki za nieterminową wpłatę? Ten kto nie ma zwyczaju sprawdzania codziennie stanu swojego konta nie dowie się, że jego pieniądze wpłacone na stary numer rachunku Gminy Słupno nie dotarły do adresata.

– To prawda, że nie dowie się jeśli nie sprawdza stanu na rachunku. Odsetki są naliczane w pełnych złotych, najniższa kwota pobieranych odsetek wynosi 9 złotych. Czyli jeśli kwota do zapłaty będzie wynosiła np. 300 zł to w ciągu trzech miesięcy nie będzie odsetek, od kwoty 500 zł w ciągu dwóch miesięcy nie będzie zaległości, ale na koniec trzeciego miesiąca pojawią się odsetki w najniższej kwocie.

3. W jaki sposób pracownicy Urzędu Gminy Słupno będą pomagać mieszkańcom, by nie popełnili błędu?

– Pracownicy Urzędu Gminy zawsze służą pomocą przy wypełnianiu odpowiednich druków w dziale podatkowym w pokoju nr 15, bo dla wielu osób może to być skomplikowane. Ponadto mieszkańcy, którzy przychodzą do Urzędu Gminy w jakiejkolwiek sprawie, otrzymują pisemną informację o zmianie numeru rachunku. Do osób prowadzących działalność gospodarczą wysyłamy informacje zarówno pocztą elektroniczną  jak i tradycyjną. Każdy, kto z powodu zmiany numeru rachunku Gminy Słupno będzie miał jakiekolwiek kłopoty z terminowym uregulowaniem płatności, może liczyć na naszą pomoc zarówno w Wydziale Budżetowo-Księgowym, jak i w pozostałych wydziałach Urzędu.

 

za: strona UG Słupno

Stadion w Wykowie będzie zmodernizowany w szybkim tempie

Stadion - WykowoJak informuje strona Urzędu Gminy w Słupnie, wójt Marcin Zawadka zabezpieczył w drodze rozporządzenia odpowiednie środki finansowe na modernizację stadionu piłkarskiego w Wykowie. Była to odpowiedź Wójta na wniosek Delty Słupno o dostosowanie stadionu do wymogów ligi okręgowej, do której nasz gminny klub piłkarski wywalczył w tym roku awans. Więcej informacji na stronie UG Słupno>>>.

DK

Unknown-1

Unknown-6

Unknown-2

Partiokracja, niepotrzebne powiaty, błędy w strukturze organizacyjnej – gorzkie słowa o polskich samorządach

W wywiadzie opublikowanym na Portalu Samorządowym, profesor Witold Kieżun dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat organizacji polskich samorządów. Ekspert zwraca uwagę na źle pomyślane już u swych podstaw system administracji publicznej i strukturę samorządów, na których odcisnęły swe piętno interesy partyjne, a co ostatecznie pozbawiło państwo Polskie szans na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój. Zamiast demokracji mamy partiokrację, ośrodki ustawodawcze wypuszczają zawrotną ilość zmian do aktów prawnych a przerost zatrudnienia w samorządach i administracji publicznej stał się uciążliwym balastem dla naszej gospodarki. Całość na Portalu Samorządowym>>>.

DK

Ważna informacja dla pasażerów linii nr 27

Przystanek - KMUWAGA! ZMIANA TRASY AUTOBUSU LINII 27

W związku z zamknięciem dla ruchu drogi gminnej z Liszyna do Wykowa na czas przebudowy od poniedziałku 22. 06. 2015 r. do odwołania (przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono na 01. 09. 2015 r.) autobusy linii 27 zostaną skierowane na trasę objazdową Liszyno – Słupno – Wykowo i ominą przystanki Liszyno, szkoła i Wykowo, las, między przystankami Borowiczki-Pieńki, Wodna a Wykowo, skrzyż. nie zatrzymają się na żadnym dodatkowym przystanku. Uwaga – z powodu objazdu autobusy linii 27 kursować będą z kilkuminutowym opóźnieniem.

Nowy rozkład jazdy uwzględniający trasę objazdową zostanie wprowadzony w życie w dniu 27. 06. 2015 r. (sobota) – poranne odjazdy z Wykowa zostaną przyspieszone o ok. 5 min, popołudniowe odjazdy z Jachowicza bez zmian. Nowy rozkład jazdy zostanie zamieszczony na przystankach oraz w na stronie kmplock.eu.

Zmiana obsługi przystanków w czasie objazdu:

• Liszyno, szkoła i Wykowo, las – w czasie objazdu bez obsługi; w okolice skrzyżowania w Liszynie dojazd tylko autobusami linii 30.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

źródło: Strona UG Słupno>>>

Debata o sporcie w gminie Słupno, cd.

Jak już pisaliśmy wcześniej, na sesji 11 czerwca>>> odbyła się debata na temat sportu w gminie Słupno. Prawdopodobnie z powodu pośpiechu w zwołaniu sesji, uczestniczyli w niej reprezentanci i sympatycy jedynie dwóch głównych dyscyplin sportowych uprawianych w naszej gminie – piłkarze i biegacze. Z pierwszej grupy przybyły osoby związane, z odnoszącym ostatnio coraz większe sukcesy, klubem Delta Słupno. Delta zrzesza w swoich szeregach bardzo liczną grupę młodszych i starszych mieszkańców, będąc aktualnie „flagowym” klubem naszej gminy. Jest to niewątpliwie zasługa działaczy, którzy z wielkim zapałem i entuzjazmem prowadzą ten klub. Przybyli oni również na debatę w osobach, panowie: Szymon Marciniak sędzia międzynarodowy>>>, prezes Związku Sędziów Zawodowych, który zwrócił uwagę na doskonały sposób promocji gminy właśnie poprzez sport – w swojej działalności sportowej stara się akcentować swoje związki z gminą Słupno;  Tomasz Marciniak, działacz sportowy, pomaga też swojemu bratu jako sędzia techniczny, apelował o zgodne i planowe podejście do sportu gminnego z uwzględnieniem wszystkich grup i ze zwróceniem uwagi na zaplecze w postaci właściwych obiektów sportowych – przy okazji wprowadził sporo entuzjazmu i dobrej energii prosząc, aby radni nie szukali sporów ale wspólnych rozwiązań; Tadeusz Machowski, Prezes Delta Słupno; Marcin Petera niedawny prezes klubu obecnie radny gminny sekundujący szczególnie sprawom sportowym; Tomasz Piórkowski, wieloletni działacz klubowy, aktualnie sołtys Miszewka Stefany (za kilka dni złoży ślubowanie jako nowy radny z tego okręgu) i jeszcze kilku innych sympatyków i sympatyczek klubu. W temacie sportów biegowych głos w debacie zabrali panowie: Andrzej Chrzanowski, pasjonat biegów, organizator wielu imprez biegowych na terenie gminy, maratończyk, związany też z gminą jako wieloletni radny gminny (w ostatnich wyborach najmocniejszy konkurent obecnego wójta Marcina Zawadki). Podniósł on kwestię ukierunkowania działań dla sportu gminnego w szczególności z dedykacją dla dzieci i młodzieży przy maksymalnym wykorzystaniu obiektów sportowych przy szkołach, również w godzinach popołudniowych. Podkreślał, jak ważni są ludzie, którzy poświęcą swój czas i talenty dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych i np. zajmą się organizacją imprez. Zachęcał przy okazji, aby ze zrozumieniem i cierpliwością podchodzić do organizowanych i rodzących się w naszej gminie inicjatyw, mając na względzie jak najszersze rozpropagowanie sportu i rekreacji wśród mieszkańców; Konrad Guzanek, uprawiający biegi, poparł pogląd, iż warto się zastanowić nad podziałem środków finansowych na sport proporcjonalnie do ilości i zapału chętnych, aby nie tworzyć wymuszonych inicjatyw a raczej wspierać tych, którzy skutecznie już realizują różne przedsięwzięcia; Mariusz Paczkowski przypomniał o ostatniej imprezie biegowej apelując, aby dopracować część organizacyjno-techniczną.

Po wysłuchaniu licznych głosów, wójt Marcin Zawadka zapewnił, że sprawy sportu były zawsze polem również jego aktywności i tym bardziej teraz jako włodarz gminy dołoży wszelkich starań aby sprostać oczekiwaniom, tej jakże licznej grupy mieszkańców, zainteresowanych rozwojem sportu w naszej gminie. Podobne spojrzenie na sport podkreślali w swoich wystąpieniach także radni. Można więc śmiało podsumować to spotkanie stwierdzeniem, iż sport w naszej gminie spełnia swą główną rolę, czyli jednoczy środowisko i jest doskonałym polem do wspólnego działania dla szerokiej grupy mieszkańców.

Warto nadmienić, iż na terenie naszej gminy czynnie działają też miłośnicy żeglarstwa>>> i jeździectwa, często można spotkać amatorów sportów rowerowych i kijkarzy, można było nawet usłyszeć o inicjatywie uruchomienia klubu łuczniczego. Zapewne jest jeszcze wiele innych pomniejszych inicjatyw, które poznamy z czasem.

DK