Uwaga komitety wyborcze!

urna2Z dniem 16 lutego br. upływa termin złożenia do właściwego komisarza wyborczego sprawozdań finansowych z samorządowej kampanii wyborczej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich komitetów, które zostały zarejestrowane, niezależnie czy kandydaci uzyskali mandat oraz czy komitety pozyskiwały i wydawały środki finansowe.

Czytaj dalej