Czy czwartkowa sesja nadzwyczajna była legalna?

W czwartek 11 czerwca na wniosek czterech radnych: Piotra Rzewuskiego,  Marcina Petery, Michała Drajkowskiego i Zbigniewa Pielata, została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Słupnie. Na początku obrad Radca Prawny wyraziła opinię, że sesja nadzwyczajna nie została zwołana prawidłowo i są uzasadnione obawy co do zasadności zwołania tej sesji. Pomimo tej opinii, Przewodnicząca postanowiła kontynuować obrady.

Pierwszym punktem obrad była debata na temat wniosku o wystąpienie gminy Słupno z Lokalnej Grupy Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej i przystąpienie do nowej LGD Rozwoju Północnego Mazowsza, będącej dopiero na etapie rejestracji, a rekomendowanej za pośrednictwem Przewodniczącej. Po wysłuchaniu relacji przez przedstawicieli obydwu grup, radni zadecydowali o odesłaniu tego tematu do prac w komisjach. Następnie, inicjatorzy zwołania sesji oczekiwali od wójta przedstawienia przedstawili projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej. W tym punkcie co ponownie zostało zakwestionowane przez obsługa prawna gminy przypomniała, że gdyż inicjatywa zmian w budżecie jest wyłączną kompetencją wójta i wnioskodawcy bez uzgodnień z wójtem nie powinni wprowadzać tego punktu do porządku obrad (korekta tekstu pierwotnego). Wnioskodawcy próbowali tą drogą postawić wójta przed faktem dokonanym w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na dostosowanie stadionu w Wykowie do wymagań Okręgowego Związku Piłkarskiego w związku z awansem Delty Słupno do ligi okręgowej. Taki sposób działania nie uzyskał aprobaty wójta oraz części radnych – projekt uchwały nie została przedłożony pod głosowanie. Wójt zapewnił przedstawicieli klubu, iż środki na modernizację będą wydzielone w budżecie, z zachowaniem właściwych procedur (również z odpowiednią uchwałą Rady), co zostało przyjęte ze zrozumieniem przez władze klubu – strony umówiły się na pilne spotkanie o charakterze technicznym już na następny dzień.

Kolejnym punktem obrad była debata o sporcie w gminie Słupno, która zgromadziła na sali obrad dość liczne grono sportowców z naszej gminy. Temat ten opiszemy szerzej w następnej części.

DK

Reklamy