Zwycięstwo wójta, odwet opozycyjnych radnych – będzie żłobek w Słupnie!

mz

Fot. Zaprzysiężenie wójta Marcina Zawadki, 2014 r

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie rady zwołanej na wniosek wójta, który już od kilku miesięcy próbował skłonić radnych do poparcie jego inicjatywy w sprawie budowy żłobka w Słupnie. Do tej pory radni większościowi związani z PSL blokowali próby ze strony wójta Zawadki aby wprowadzić do budżetu na ten rok, tak oczekiwanego przez mieszkańców, zadania prorodzinnego. Opozycja wynajdowała coraz bardziej karkołomne argumenty, torpedując za każdym razem inicjatywę wójta.
Dzisiejsze obrady były podejściem ostatniej szansy do tematu, gdyż brak pozytywnej decyzji w tej sprawie spowodowałby utratę rządowej dotacji na budowę żłobka w kwocie prawie 400 tys. zł.

Ogromna presja społeczna połączona z aktywnością wójta Zawadki oraz popierających go pięciu radnych (szczególne słowa uznania należą się tu radnemu Piotrowi Zalewskiemu z Cekanowa) doprowadziły do sytuacji, iż opozycja nie potrafiła przedstawić żadnych racjonalnych argumentów aby storpedować ten zamiar. Na mocną ripostę radnego Zalewskiego, który stawiał sprawę wprost przypominając, że: można być ZA budową żłobka do której jest dotacja rządowa lub PRZECIW – trzeciego sposobu nie ma – niedopuszczający do jakichkolwiek sukcesów wójta opozycyjni radni, nie mając wyboru, musieli poprzeć ten projekt.

Stosując jednak swoisty odwet, odrzucili proponowane przez Zawadkę źródło finansowania inwestycji poprzez zaciągnięcie kredytu, w to miejsce wskazali źródło pozyskania finansowania z obcięcia funduszy na kilka ważnych zadań w innych obszarach.
Tak więc kolejny raz wzięła górę niechęć osobista do wójta nad interesem społeczności gminnej?

Przypomnijmy jeszcze raz, propozycja wójta polegała na tym, aby budowa żłobka nie odbyła się kosztem innych, oczekiwanych również przez mieszkańców, inwestycji gminnych. Potrzebne środki miały być pozyskane z zaciągnięcia kredytu na kwotę 750 tys. zł. Radni opozycyjnie (9 radnych) postanowili inaczej, uszczuplili środki przeznaczone na inwestycje m.in. w miejscowościach Miszewko Strzałkowskie, Święcieniec i Słupno zapominając o naczelnej zasadzie zrównoważonego rozwoju całej gminy, rozstrajając przy okazji uchwalony niedawno budżet.

Po tym zdarzeniu, stało się już chyba dla wszystkich jasne, że inicjatywa rozpisania referendum w sprawie odwołania rady jest nie tylko oczekiwana ale stała się wręcz jedynym sposobem na przełamanie impasu decyzyjnego we władzach gminy Słupno.

DK

Opozycyjna większość w radzie wybrała drogę konfrontacji

Na sesji rady w dniu 27 stycznia opozycyjni radni związani z PSL odrzucili projekt budżetu przedstawiony przez wójta, wprowadzając szereg własnych poprawek własnego autorstwa. Zdaniem wójta Marcina Zawadki, wprowadzone przez opozycję zmiany w projekcie budżetu negatywnie wpłyną na realizację podstawowych zadań statutowych gminy, uniemożliwiając wręcz skuteczną realizację niektórych z nich. Zdaniem Wójta, w zaistniałej sytuacji nie będzie mógł podpisać porozumienia z Komunikacją Miejską i od 1 lutego autobusy miejskie przestaną dowozić naszych mieszkańców do miasta – wprowadzono już w ich miejsce komunikację zastępczą. Nie będzie też środków na remonty wodno-kanalizacyjne, remonty dróg, działalność GOK, drastyczne oszczędności spotkają placówki oświatowe i urząd gminy.

Jaka jest reakcja wójta w związku z tą sytuacją możemy odsłuchać tu>>>

DK

Żłobek w Słupnie – czas potwierdził trafność decyzji wójta Zawadki

Przedszkole - zbliżenie_2

Budynek Przedszkola, w którym znajduje się aktualnie Żłobek

Gdy wójt Słupna Marcin Zawadka zaproponował swój autorski program uruchomienia żłobka w Słupnie opozycyjni radni związani z PSL zgłosili całą masę własnych zastrzeżeń do tej inicjatywy. I tak np. jedni prognozowali, że nie będzie chętnych inni, że przepisy nie pozwolą, jeszcze inni że to będą ogromne koszty, jednym słowem czekano na kompletne fiasko tego przedsięwzięcia.

Jaki jest wynik? Po roku funkcjonowania placówki okazało się, że przy zapisach na nadchodzący rok szkolny wypełnione są wszystkie miejsca w żłobku, w sumie 18, a na liście rezerwowej znajduje się 26 (dwadzieścioro sześcioro dzieci). Wójt Marcin Zawadka zapowiada w związku z tym, iż podejmie stosowne starania aby w szybkim tempie uruchomić w Słupnie żłobek już z prawdziwego zdarzenia, z pełnym zapleczem i odpowiednią do potrzeb mieszkańców ilością miejsc.

Mieszkańcy niewątpliwie tego chcą (żłobek zwyciężył w plebiscycie Tygodnika Płockiego jako najważniejsze wydarzenie w regionie w 2015 roku), tylko jak zachowa się opozycja mająca większość w radzie?

DK

W Słupnie otwarto orlik lekkoatletyczny

ORLIK Lekk

Fot. UG Słupno

Podczas dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie został oficjalnie otwarty orlik lekkoatletyczny.

Gospodarzami uroczystości byli Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno, oraz Waldemar Kaczorowski, dyrektor słupieńskiej szkoły. Dopisali zaproszeni goście; uczniowie najmłodszych klas przecięli wstęgę w obecności m.in. Ewy Szymańskiej, radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Lecha Dąbrowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa Wiśniewskiego, Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Płocku i Wojciecha Majchrzaka, prezesa Płockiego Szkolnego Związku Sportowego. Czytaj dalej

Orlik lekkoatletyczny w Słupnie

Orlik lekkoatletycznyPrzy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie powstaje orlik lekkoatletyczny. Będzie to kolejny obiekt sportowy w naszej gminie zaprojektowany i wybudowany w nowoczesnej technologii. Do tej pory zostały uruchomione w naszej gminie dwa boiska piłkarskie w Liszynie i Gulczewie. Obiekt w Słupnie będzie się różnił od swoich poprzedników profilem lekkoatletycznym. Znajdą się tam m.in. bieżnia, skocznie i rzutnie.

DK

Od września rusza żłobek w Słupnie – wypełniony po brzegi

Przedszkole - zbliżenie_2

Przedszkole w Słupnie

Z informacji jakie do nas dotarły wynika, że startujący we wrześniu br. żłobek w Słupnie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców z naszej gminy. Na 15 miejsc przewidzianych dla najmłodszych pensjonariuszy chęć zapisania swoich najmłodszych pociech zgłosiło 18 rodziców. Gmina, wychodząc na przeciw takiemu zainteresowaniu, wyraziła zgodę na zwiększenie ilości miejsc w żłobku łącznie do 18. Przypomnijmy, żłobek będzie funkcjonował w budynku przedszkola gminnego w Słupnie przy ulicy Kościelnej, w którym udało się niewielkim kosztem wygospodarować pomieszczenia na ten cel. Czytaj dalej