Relacja z sesji cz. I

Kończąca ten rok poniedziałkowa Sesja Rady gminy w Słupnie prawdopodobnie przejdzie do historii jako najdłuższa w odrodzonym samorządzie. Obrady rozpoczęły się o godzinie 9:00 i trwały, z półtoragodzinną przerwą, do 20:00.

Posiedzenie rozpoczęło się tradycyjnie od przyjęcia porządku obrad i w tym punkcie pojawiły się już pierwsze rozbieżności, gdyż radni związani z PSL zaproponowali wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego zmian w projekcie budżetu na 2015 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pozostali radni oponowali przeciw takiemu rozwiązaniu argumentując, iż po pierwsze wszystkie komisje nie wniosły uwag do projektu budżetu, ponadto, jest to projekt opracowany jeszcze przez poprzedniego wójta z PSL, także nowy wójt mając na względzie interes gminy zaakceptował ten projekt. Projekt uzyskał również akceptację Regionalnej Izby Obrachunkowej, o czym informowała skarbnik. Jednym słowem miał to być budżet zgody. Tak więc, wprowadzenie w ostatnim momencie zmian przez klub posiadający większość (8 głosów), zostało uznane przez pozostałych jako przeczące dobrym praktykom.

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy w Słupnie

Sala obrad aktualne 2W poniedziałek 29 grudnia odbędzie się trzecie w nowej kadencji, a ostatnie w tym roku, posiedzenie Rady Gminy w Słupnie. Dominującym tematem będzie zapewne uchwalenie budżetu na 2015 roku. Projekt budżetu został opracowany jeszcze przez ustępującego wójta i przedstawiony w ustawowym terminie do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni zapoznali się już na posiedzeniach komisji stałych z opinią RIO a przede wszystkim z treścią zapisów zawartych w projekcie budżetu.

Warto też podkreślić, iż poniedziałkowe posiedzenie będzie pierwszym w nowej kadencji rady, w którym wezmą udział sołtysi. Pełen program obrad>>>

DK

Zamieszczone w Rada

Nowe dowody osobiste nie wcześniej niż od marca 2015 r.

Jak informuje Portal Samorządowy>>> MSW przesunęło o dwa miesiące termin wdrożenia przepisów dotyczących  zasad wydawania nowych dowodów osobistych wraz ze specjalnym programem informatycznym, które miały umożliwiać obywatelom m.in. składanie wniosków o wydanie dowodu w dowolnej gminie. Pierwotnie cały system miał wystartować z

Czytaj dalej

W poniedziałek zaprzysiężenie nowego wójta

W poniedziałek 8 grudnia odbędzie się druga sesja w nowej kadencji rady, na której ślubowanie złoży Marcin Zawadka – Wójt elekt Gminy Słupno. W dalszej części posiedzenia radni podejmą kilka uchwał, w tym m.in. o ustaleniu wynagrodzenia wójta, zmianach w budżecie na 2014 rok oraz o powołaniu stałych komisji rady.

Dariusz Kępczyński

Zamieszczone w Rada