Wisła jako europejski szlak transportowy – postęp prac

Regaty[1]

Jak donoszą media, prace nad odbudową europejskiego szlaku wodnego E40, łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym, weszły w fazę opracowania studium wykonalności. Gdyby całe przedsięwzięcie doszło do skutku byłaby to wielka szansa na rozwój również dla naszej gminy. Czytaj dalej

Pogotowie przeciwpowodziowe dla gminy Słupno

Dzisiaj, w związku z wysokim stanem wody na Wiśle, Starosta ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe w nadwiślańskich gminach powiatu płockiego. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli zostały postawione w stan gotowości. Przewiduje się, iż fala kulminacyjna dotrze w rejon Płocka w czwartek 22 maja.

Więcej o sytuacji hydrologicznej na Wiśle możemy przeczytać na stronie Wojewody Mazowieckiego, link>>>

 

D.K.

 

Pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Słupno

 

Od piątku 14 lutego w naszej gminie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe, wprowadzone przez Starostę płockiego (czytaj zarządzenie>>>), w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Wiśle.

 

Od kilku dni w związku z ociepleniem mamy do czynienia z szybkim roztapianiem się zalegającego śniegu co powoduje nagłe przybywanie wody   w rzekach. Jest to o tyle niebezpieczne, że niskie temperatury w nocy połączone z unoszącą się krą powodują zatory na rzekach i w związku z tym występują lokalne podtopienia. Skutków tego zjawiska doświadczamy m.in.  w dolnym biegu Słupianki.

 

(fot. Robert Szczypniewski, zator na Słupiance w Borowiczkach-Pieńkach – więcej na fb)

D.K., R.S.


 

Naturalny teren zalewowy po lewej stronie Wisły

Jak poinformowano na stronie internetowej Powiatu Płockiego, rolnicy z Wiączemina i Świniar, zgodzili się sprzedać państwu, zanieczyszczone podczas zeszłorocznej powodzi, grunty. Teren zostanie zalesiony, tworząc naturalny bufor powodziowy.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
 
D.K.