Z poniedziałkowych obrad rady – czy jest szansa na konstruktywną pracę rady?

Rozpoczęte w poniedziałek 26 października obrady sesji Rady Gminy w Słupnie, po niemal 12 godzinnym posiedzeniu, zostały odłożone do 6 listopada. Radnym udało się przepracować niespełna połowę punktów z zaplanowanego programu obrad. Niestety, stało się to już standardem, mająca Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada

Spotkania wójta z mieszkańcami w Borowiczkach-Pieńkach i Wykowie

B-P14 października odbyło się spotkanie wójta Marcina Zawadki z mieszkańcami sołectw Borowiczki-Pieńki i Wykowo. Na zaproszenie wójta w Borowiczkach Pieńkach przybyli przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Odział w Płocku, którzy odpowiadali na szereg pytań dotyczących zabezpieczenia rzeki Słupianki przed tak zwaną cofką od Wisły i zalewaniem okolicznych pól. Temat ten powraca cyklicznie na każdym spotkaniu, padła ponowna propozycja dotycząca obwałowania Słupianki w jej dolnym nurcie.

Dalsza dyskusja dotyczyła wycięcia drzew przy ul. Piastowskiej i ul. Perłowej, wymuszenie oczyszczania z chwastów niezamieszkałych działek, połączenie ulicy Głębokiej z Zakątkiem, poprawienie jej nawierzchni i doświetlenie, poprawienie nawierzchni ul. Gajowej, tańsze i częściej kursujące autobusy.
wykNatomiast na spotkaniu w sołectwie Wykowo dyskusja dotyczyła remontu stadionu, budowy drogi Wykowo – Białobrzegi, budowy chodników i oświetlenia, uregulowania własności drogi z Nadleśnictwem, jak i problemów komunikacji związanej z tańszymi połączeniami.

 

 

za: strona UG Słupno

Czy jest szansa na aquapark w Borowiczkach?

Warsztaty w BorowiczkachW ramach konsultacji społecznych związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014-2020 i lata następne, odbyły się 6 października w Borowiczkach warsztaty związane z rewitalizacją terenów poprzemysłowych i powojskowych. Warsztaty, prowadzone przez prof. Piotra Lorensa, ukierunkowany były na zagospodarowanie terenu Cukrowni „Borowiczki” i miały na celu wypracowanie propozycji wykorzystania terenu cukrowni (z większą częścią zaplecza) pod nowe projekty. Spotkanie miało charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób. Z informacji przekazanych przez obecnego na warsztatach przedstawiciela Krajowej Spółki Cukrowej wynikało, że spółka w przyszłości zamierza utrzymywać na tym terenie jedynie funkcjonujące obecnie archiwum (z możliwością rozbudowy) oraz magazyny i dystrybucję środków ochrony roślin dla plantatorów związanych z koncernem.

Największą uwagę uczestników warsztatów wzbudziła propozycja jednego z mieszkańców Borowiczek, aby na terenie cukrowni zlokalizować aquapark, dla którego aktualnie miasto szuka lokalizacji. Pomysłodawca dogłębnie wyliczył wszystkie atuty tej lokalizacji apelując przy tej okazji do mieszkańców o poparcie jego wniosku. Ten niewątpliwie interesujący wniosek znalazł się na liście kilku jeszcze innych pomniejszych propozycji, o podobnym charakterze, wypracowanych przez uczestników panelu.

DK