Stopień dostępu do Internetu w gminie Słupno

Interesujących danych poglądowych dostarcza przeglądarka na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Możemy się z niej dowiedzieć, jaki jest wskaźnik nasycenia usługą dostępu do szerokopasmowego Internetu również w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Dla przykładu, za 2012 rok wskaźnik nasycenia dla Słupna wynosił 48,55 % a dla Samborza 2,86 %. Wyszukiwarka jest dostępna tutaj>>> .
Szerzej na ten temat informuje Portal Samorządowy >>> .