Używając środków chemicznych pamiętajmy o pszczołach!

Na jednym z kwiatów wiśni ktoś pracowicie zbiera pyłek:)

O roli pszczół w przyrodzie i ich znaczeniu dla utrzymania równowagi w ekosystemie słyszeliśmy zapewne już niejednokrotnie. Zawsze pracowita pszczółka kojarzy się nam pozytywnie, a jeśli czasami użądli to wiemy, że więcej w tym naszej winy niż pracowitego owada. Dostępne są też informację na temat świetnej organizacji i porządku w ulu oraz zakodowanych w instynkcie pszczół mechanizmów obronnych na różnorodne zagrożenia, jak np. zwalczania silniejszych napastników, radzenia sobie z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jeśli rodzina pszczela pozostaje pod opieką pszczelarza, otrzymuje wtedy dodatkową pomoc w zwalczaniu chorób, pasożytów, czy braku pożywienia – znajdzie się zawsze porcja cukru na poratowanie. Wniosek z powyższego, że wyjątkowo rozwinięty instynkt przetrwania połączony z właściwą ingerencją pszczelarza pozwalają na pokonanie wielu przeciwności.

Niestety, jest jeden problem z którym rodziny pszczele oraz sami pszczelarze mają spory problem. Chodzi tu o bezrefleksyjne używanie środków ochrony roślin przez ignorantów, którzy nie chcą sobie zadać trudu zapoznania się z zasadami bezpiecznego użytkowania, lub co gorsza, nie chcą się do nich zastosować.

Apelujemy więc do wszystkich domorosłych, a może i profesjonalnych, ogrodników, sadowników i farmerów, aby pamiętali o zasadach bezpieczeństwa (tych indywidualnych też, ale również tych dotyczących otoczenia) przy wylewaniu różnorodnych środków chemicznych, czy to w celu likwidacji chwastów, czy też ochrony roślin. Spójrzmy zawsze na ulotkę i na zegarek. Żelazna zasada brzmi: jeśli są to środki szkodliwe dla pożytecznych owadów należy ich używać jedynie w godzinach kiedy te owady już nie operują w otoczeniu!!!

Co w przypadku niestosowani się do powyższej zasady? Kilka dni temu jednemu z pszczelarzy w naszej gminie padła cała pszczela rodzina. Jako doświadczony rzemieślnik w tej branży nie miał wątpliwości, że nie było to z przyczyn naturalnych, tylko było to zatrucie środkami chemicznymi!

DK

Wniosek radnych w związku z problemami w dostawach wody pitnej na terenie gminy

Droga powiatowa - remont 2Zamieszczamy wniosek radnych gminnych Piotra Zalewskiego i Konrada Dobrosielskiego w sprawie niezbędnych czynności jakie należy przyjąć w trybie pilnym w celu poprawy sytuacji z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców gminy Słupno.

 

 

 

 

Słupno dnia 29.06.2016 roku

Radny Piotr Zalewski

Radny Konrad Dobrosielski

                                                                     Wójt Gminy Słupno 

                                                                     Marcin Zawadka

 

                                                               Wniosek

Z powodu wieloletnich zaniedbań poprzednich ekip rządzących gminą, od lat sytuacja w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w podstawowy czynnik do życia jakim jest woda jest tragiczna. Podobnie tragiczna jest sytuacja w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków

Uważamy więc, że jak najszybsze rozpoczęcie działań niezbędnych do poprawy sytuacji w tym zakresie jest obowiązkiem władz Gminy i należy je podjąć bez zbędnej zwłoki.

Czytaj dalej

Przebieg sesji w dniu 29 czerwca 2016 r.

XXV sesja Rady Gminy Słupno trwała z przerwami prawie 12 godzin. W porządku obrad, które odbyły się 29 czerwca, najważniejsze punkty dotyczyły obszaru finansów, czyli podjęcia uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2015 rok, w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Słupno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r., a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024 i zmian w budżecie Gminy Słupno na 2016 r.

Czytaj dalej