„Cud nad Wisłą” – bohaterzy z naszej gminy

Tablica - Bielino - zbliżenie 2Świętując kolejną rocznicę „Cudu nad Wisłą” warto również wspomnieć o uczestnikach tego pamiętnego wydarzenia pochodzących z naszej gminy. Otóż, podobnie jak z innych regionów Polski, także mieszkańcy gminy Bielino (sukcesorką jej jest właśnie gmina Słupno) zasilili szeregi polskiej armii walczącej w 1920 roku z armią bolszewicką. Dokładnej liczby naszych mieszkańców, skierowanych na front, nie znamy nie mniej jednak można się pokusić o ogólne stwierdzenie, że był to dość spory odsetek mężczyzn w wieku poborowym, zamieszkałych na tym terenie. Znane są przypadki rodzin, gdzie z jednego domu zmobilizowanych było kilku żołnierzy (często ochotników), a praktycznie z każdej wioski można się doliczyć reprezentanta wysłanego na front.
Do obecnych czasów przetrwała tablica pamiątkowa z nazwiskami poległych na froncie, ufundowana przez mieszkańców i ówczesną radę gminy Bielino. Widnieje na niej 19 nazwisk poległych żołnierzy. Tablica pierwotnie umieszczona była na budynku urzędu gminy Bielino znajdującym się w miejscowości Borowiczki. Ufundowano ją w dniu 18.10.1930 roku w rocznicę zawarcia rozejmu, który po kilku miesiącach zakończył się podpisaniem traktatu pokojowego.

 

Losy tablicy pamiątkowej
Tablica na ścianie budynku urzędu gminy przetrwała do czasu wkroczenia wojsk niemieckich do Polski w 1939 roku. Prawdopodobnie ktoś z mieszkańców obawiając się zniszczenia tablicy przez okupanta, zdjął ją z budynku i ukrył. Wieść gminna niesie, iż przez część lat okupacyjnych przechowywana była przez jednego z mieszkańców w Cekanowie. Po zakończeniu wojny i zainstalowaniu w Polsce władz komunistycznych tablica nadal musiała być ukrywana. Przy zachowaniu konspiracji została przeniesiona do kościoła w Imielnicy i tam przez długie lata była ukrywana, leżąc w podręcznym magazynku. Dopiero na początku roku dwutysięcznego ówczesny proboszcz przekazał ją grupie mieszkańców z Bielina i Borowiczek-Pieniek w celu umieszczenia na honorowym miejscu. Zawiązał się w związku z tym miejscowy komitet, który wspólnie z władzami gminnymi i powiatowymi oraz przy udziale przedstawiciela organizacji kombatanckich doprowadził do umieszczenia tablicy we wsi Bielino. Wydarzeniu temu towarzyszyła niecodzienna uroczystość. Na miejscu wmurowania tablicy odprawiona została polowa Msza św. z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego i chóru Centralnego Zespołu Artystycznego WP. W dalszej kolejności odczytano apel poległych, pamięć bohaterów uczciła salwa honorowa oraz przemarsz kompanii reprezentacyjnej WP i harcerzy. Z zachowaniem zwyczajowej etykiety, mieszkańcy oraz goście złożyli pod tablicą wieńce i kwiaty. Był też czas na uroczyste przemówienia oraz występ młodzieży szkolnej. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, parlamentu oraz rządu w osobie pani Wiceminister Obrony Narodowej. Nie zabrakło też kombatantów, rodzin poległych i licznie przybyłych mieszkańców z okolicznych miejscowości. Obchody zakończono piknikiem ze specjalnie przygotowaną kuchnią polową.
Tablicę można obejrzeć przy głównym trakcie w Bielinie na granicy z miejscowością Borowiczki-Pieńki.
DK

 

„Stary i nowy kościół parafjalny w Imielnicy”

Artykuł str 1Pod takim tytułem ukazał się artykuł w gazecie „GŁOS MAZOWIECKI” 16 czerwca 1935 roku. Fotokopię tekstu zamieszczamy poniżej, zachęcając do zapoznania się z garścią informacji historycznych, dotyczących kościoła w Imielnicy.
Artykuł str 2

Materiał ze zbiorów Pana Kazimierza Kępczyńskiego