Relacja z poniedziałkowej sesji

Na sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 2 czerwca radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. W konsekwencji, również jednogłośnie, udzielili absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Wójt dziękując za otrzymane absolutorium, dzieląc się niejako swoim sukcesem, podkreślił, iż wykonanie wielu ważnych zadań w minionym roku było możliwe tylko dzięki wsparciu Rady i wzajemnemu zaufaniu. W pozostałych punktach programu obrad rada przyjęła wszystkie zaplanowane projekty uchwał, w tym wprowadzony w ostatniej chwili projekt uchwały o przedłużeniu zwolnienia z opłat za dzierżawę terenu gminnego przez stowarzyszenie wodniaków „Flis” na okres do 2018 roku. Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada