Żłobek w Słupnie – czas potwierdził trafność decyzji wójta Zawadki

Przedszkole - zbliżenie_2

Budynek Przedszkola, w którym znajduje się aktualnie Żłobek

Gdy wójt Słupna Marcin Zawadka zaproponował swój autorski program uruchomienia żłobka w Słupnie opozycyjni radni związani z PSL zgłosili całą masę własnych zastrzeżeń do tej inicjatywy. I tak np. jedni prognozowali, że nie będzie chętnych inni, że przepisy nie pozwolą, jeszcze inni że to będą ogromne koszty, jednym słowem czekano na kompletne fiasko tego przedsięwzięcia.

Jaki jest wynik? Po roku funkcjonowania placówki okazało się, że przy zapisach na nadchodzący rok szkolny wypełnione są wszystkie miejsca w żłobku, w sumie 18, a na liście rezerwowej znajduje się 26 (dwadzieścioro sześcioro dzieci). Wójt Marcin Zawadka zapowiada w związku z tym, iż podejmie stosowne starania aby w szybkim tempie uruchomić w Słupnie żłobek już z prawdziwego zdarzenia, z pełnym zapleczem i odpowiednią do potrzeb mieszkańców ilością miejsc.

Mieszkańcy niewątpliwie tego chcą (żłobek zwyciężył w plebiscycie Tygodnika Płockiego jako najważniejsze wydarzenie w regionie w 2015 roku), tylko jak zachowa się opozycja mająca większość w radzie?

DK