Prezydencki projekt zmiany ustawy samorządowej

Trwa dyskusja nad prezydenckim projektem ustawy samorządowej. Znalazły się w nim nowe, raczej kontrowersyjne, rozwiązania. Jednym z nich jest Fundusz Inicjatyw Lokalnych, który ma pozwolić mieszkańcom na materialne wspieranie przedsięwzięć rozwojowych w ich okolicy.
W projekcie kładzie się również nacisk na szerszą konsultację ze społecznością lokalną w podejmowaniu przez władze samorządowe ważnych decyzji.

Czytaj dalej

Reklamy

Dyskusja o rozbudowie budynku posterunku policji w Słupnie

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy w Słupnie, wójt przedstawił swój zamiar rozbudowy budynku posterunku policji w Słupnie, pomimo wycofania się komendy miejskiej z porozumienia o zwiększeniu etatów (pisaliśmy o tym pod datą 9-05-2011) poprzez przeniesienie do Słupna posterunku z Radzanowa. Wójt motywował swoją decyzję wydanymi już środkami w kwocie 50 tys. złotych na projekt oraz chęcią uporządkowania i upiększenia centrum Słupna.

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada