Prezydencki projekt zmiany ustawy samorządowej

Trwa dyskusja nad prezydenckim projektem ustawy samorządowej. Znalazły się w nim nowe, raczej kontrowersyjne, rozwiązania. Jednym z nich jest Fundusz Inicjatyw Lokalnych, który ma pozwolić mieszkańcom na materialne wspieranie przedsięwzięć rozwojowych w ich okolicy.
W projekcie kładzie się również nacisk na szerszą konsultację ze społecznością lokalną w podejmowaniu przez władze samorządowe ważnych decyzji.

Czytaj dalej

Nowe przepisy dla rowerzystów

Od 21 maja obowiązuje nowe przepisy, dotyczące ruchu rowerowego. Zmiany ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów oraz na zachętę do korzystania z tego środka lokomocji.
Więcej możemy przeczytać na portalu wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/140748.html
 
D.K.

 

Dyskusja o rozbudowie budynku posterunku policji w Słupnie

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy w Słupnie, wójt przedstawił swój zamiar rozbudowy budynku posterunku policji w Słupnie, pomimo wycofania się komendy miejskiej z porozumienia o zwiększeniu etatów (pisaliśmy o tym pod datą 9-05-2011) poprzez przeniesienie do Słupna posterunku z Radzanowa. Wójt motywował swoją decyzję wydanymi już środkami w kwocie 50 tys. złotych na projekt oraz chęcią uporządkowania i upiększenia centrum Słupna.

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada

Mija rok od powodzi, która dotknęła również naszą gminę

 (fot. przerwana zapora na Słupiance w Słupnie)
Pokłosiem doświadczeń powodziowych z zeszłego roku, jest nowelizacja ustawy Prawo wodne. Nakłada ona nowe obowiązki na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz samorządy. KZGW jest zobowiązany do opracowania oceny ryzyka powodziowego oraz map obszarów zagrożonych, natomiast samorządy będą miały obowiązek uwzględnienia tych obszarów w swoich planach zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją takich rozwiązań będą m.in. ograniczenia w dysponowaniu przez właścicieli nieruchomości swoją własnością, co wzbudza duże kontrowersje.

Czytaj dalej