Park-Sport Sp. z o.o. może użytkować tereny po PGR Gulczewo

Na sesji w dniu 27 kwietnia br. rada podjęła uchwałę o oddaniu w użytkowanie terenów w obrębie PGR Gulczewo, dla Spółki Park-Sport z Płocka w celu budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Park-Sport, w użytkowanie oddane będą 2 hektary terenu należącego do gminy, przy terminie użytkowania 20 lat.
 
D.K.

 

Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy w Słupnie

Pod koniec minionego roku wójt gminy Słupno wprowadził w drodze rozporządzenia kodeks etyki, dla podległych mu pracowników. Dokument ten wyznacza zasady oraz standardy postępowania dla pracowników zatrudnionych w administracji gminnej.
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi zasadami etyki urzędnika gminy Słupno, odsyłamy do materiału źródłowego na stronie Urzędu: http://www.slupno.eu/images/pdf/kodeks.pdf
D.K.

 

Posiedzenie Rady Gminy Słupno

W dniu 27 kwietnia br., o godzinie 9.00, w sali obrad Urzędu Gminy Słupno, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Gminy. W programie obrad znalazły się m.in. tematy:  nadanie imienia Szkole Podstawowej w Święcieńcu (im. Małego Powstańca); oddanie w użytkowanie firmie Park Sport, terenów gminnych w obrębie PGR Gulczewo z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową; wysłuchanie informacji dotyczącej wniosków mieszkańców gminy, zgłaszanych podczas zebrań sołeckich.
Szczegółowy program obrad znajduje się na stronie Urzędu Gminy.
 
D.K.

 

Zamieszczone w Rada

Nabór pracowników do prac melioracyjnych

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oddział w Płocku rozpoczyna w maju br. nabór do prac, przy konserwacji urządzeń melioracji podstawowej, na terenie gminy Słupno.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Dziale Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji Podstawowych, pod telefonem: (24) 269-79-85; lub poprzez pocztę internetową: ekp.plock@interia.pl; strona internetowa: http://www.warszawa.wzmiuw.gov.pl/start.html
 
D.K.

 

Radny nie będzie mógł być ławnikiem

Przyjęta przez Sejm nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, wyklucza możliwość wyboru na funkcję ławnika radnych samorządowych wszystkich szczebli.
Kandydatów na ławników ze swojego tereny, nadal będą wybierały rady gmin. Najbliższy nabór rozpocznie się pod koniec maja br.
 
D.K.