Relacja z sesji Rady Gminy

Na wczorajszej sesji radni m.in. uchwalili Budżet na 2013 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-16. Rada przyjęła również wszystkie uchwały zamieszczone w programie obrad .
Największe kontrowersje powstały podczas głosowania nad Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno. Radny Andrzej Banasiak podniósł kwestię banalności niektórych zapisów szczególnie w paragrafie 15, które jego zdaniem wzbudzają wręcz śmiech. Wtórował mu w tym radny Dariusz Kępczyński

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada