Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy?

3 lutego 2017r.  do Wójta Gminy Słupno wpłynęło pismo od Pawła Baranowskiego, pełnomocnika inicjatora referendum w sprawie odwołania Rady Gminy w Słupnie, informujące o zamiarze grupy mieszkańców Gminy Słupno przeprowadzenia referendum gminnego. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, inicjatorem referendum o odwołanie rady gminy przed upływem kadencji, może być grupa przynajmniej 5 mieszkańców. Inicjatorzy referendum rozpoczęli już zbieranie podpisów mieszkańców pod stosownym wnioskiem.

www.slupno.eu

Opozycyjna większość w radzie wybrała drogę konfrontacji

Na sesji rady w dniu 27 stycznia opozycyjni radni związani z PSL odrzucili projekt budżetu przedstawiony przez wójta, wprowadzając szereg własnych poprawek własnego autorstwa. Zdaniem wójta Marcina Zawadki, wprowadzone przez opozycję zmiany w projekcie budżetu negatywnie wpłyną na realizację podstawowych zadań statutowych gminy, uniemożliwiając wręcz skuteczną realizację niektórych z nich. Zdaniem Wójta, w zaistniałej sytuacji nie będzie mógł podpisać porozumienia z Komunikacją Miejską i od 1 lutego autobusy miejskie przestaną dowozić naszych mieszkańców do miasta – wprowadzono już w ich miejsce komunikację zastępczą. Nie będzie też środków na remonty wodno-kanalizacyjne, remonty dróg, działalność GOK, drastyczne oszczędności spotkają placówki oświatowe i urząd gminy.

Jaka jest reakcja wójta w związku z tą sytuacją możemy odsłuchać tu>>>

DK

Rozgorzała dyskusja o kadencyjności w samorządzie

Po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o zamiarach wprowadzenia regulacji prawnych ustanawiających kadencyjność na stanowiskach wójtów, burmistrzów i prezydentów, pojawiają się coraz liczniejsze komentarze ze strony samorządowców. Znaną w tym kontekście stała się wypowiedź burmistrz Stąporkowa Doroty Łukomskiej, w liście otwartym jaki wysłała w tej sprawie do prezesa PiS – informuje o tym onet.pl>>> .

DK

Wspomnienie zmarłych samorządowców

Dzień Zaduszny jest szczególnym czasem wspomnienia naszych bliskich i znajomych, którzy odeszli już z tego świata. W naszej pamięci niech pozostaną również nasi reprezentanci w samorządzie gminnym. Pozwolę sobie więc przypomnieć tych kilka nazwisk koleżanek i kolegów radnych oraz sołtysów, z którymi było mi dane współpracować na niwie samorządowej. Radni: śp. Stanisława Jaroszewska, śp. Andrzej Jarzyna, śp. Lech Doliński, śp. Andrzej Banasiak; Sołtysi: śp. Ryszard Kaźmierowski, śp. Kazimierz Przybyła, śp. Mieczysław Chmielewski.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen+

DK

Przebieg sesji w dniu 29 czerwca 2016 r.

XXV sesja Rady Gminy Słupno trwała z przerwami prawie 12 godzin. W porządku obrad, które odbyły się 29 czerwca, najważniejsze punkty dotyczyły obszaru finansów, czyli podjęcia uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2015 rok, w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Słupno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r., a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024 i zmian w budżecie Gminy Słupno na 2016 r.

Czytaj dalej

Spotkania Wójta Gminy Słupno z mieszkańcami

Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka serdecznie zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw na kolejny cykl spotkań. Pierwsza tura odbywać się będzie według zamieszczonego niżej harmonogramu.

Tematem spotkań będą:

  1. Zmiana rozkładu jazdy Komunikacji Miejskiej na terenie Gminy Słupno.
  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 r.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Odnawialne źródła energii – zasady konkursu dla gmin partnerskich, w którym samorządy i mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie.

Harmonogram spotkań Wójta Gminy Słupno z mieszkańcami sołectw

Data Godzina Sołectwo Miejsce
22 czerwca 16.30

18.30

Mijakowo, Sambórz

Święcieniec, Ramutowo

Remiza OSP w Mijakowie

Szkoła Podstawowa w Święcieńcu

23 czerwca 16.30

18.30

Barcikowo

Miszewko Strzałkowskie, Miszewko Stefany

Świetlica w Barcikowie

Świetlica w Miszewku Strzałkowskim

24 czerwca 16.30

18.30

Liszyno

Wykowo

Świetlica w  Liszynie

Świetlica w Wykowie

Za: strona UG Słupno>>>