Fundusz sołecki i… kandydaci na wójta

Zebranie BP 3W miniony piątek 26 września mieszkańcy Borowiczek-Pieniek, podczas obfitującej w emocje narady, uchwalili listę zadań, które mają być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Do najpilniejszych zadań zaliczono: drugi etap utwardzenia terenu wokół świetlicy; zainstalowanie na terenie placu zabaw dodatkowego urządzenia dla dzieci oraz urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych; zainstalowanie kilku lamp oświetlenia ulicznego w miejscach słabo oświetlonych; organizację pikniku o charakterze integracyjnym z poszerzoną ofertą atrakcji dla najmłodszych, i jeśli wystarczy środków, zakupienie wykładziny na podłogę w świetlicy.

Czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek

B-P - świetlicaZapraszamy mieszkańców Borowiczek-Pieniek w piątek 26 września na godz. 18:00 do świetlicy przy ul. Piastowskiej na doroczne zebranie, którego celem będzie omówienie zadań z funduszu sołeckiego na 2015 rok. W drugiej części spotkania zostaną omówione sprawy bieżące, dotyczące naszego sołectwa.

 

Sołtys Marianna Szczypniewska

Radny Dariusz Kępczyński

Komisarz Wyborczy powołał terytorialne komisje wyborcze

W poniedziałek 22 września Komisarz Wyborczy w Płocku ogłosił składy terytorialnych komisji wyborczych. Składają się one maksymalnie z 9 członków i mają za główne zadanie przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych i wójtów. Dla części komisji konieczne było przeprowadzenie losowania gdyż komitety zgłosiły większą od ustawowej ilość kandydatów. Tak było też w przypadku składu gminnej komisji w Słupnie, do której  zostało zgłoszonych łącznie 10 kandydatów. W losowaniu mogli uczestniczyć pełnomocnicy zarejestrowanych komitetów wyborczych, z gminy Słupno obecny był pełnomocnik komitetu „Wybieramy Naszą Gminę”. Czytaj dalej

Znamy już ostateczną listę komitetów z naszej gminy

W poniedziałek 8 września zakończył się ustawowy termin składania zawiadomień do Komisarza Wyborczego w Płocku o utworzeniu komitetu wyborczego, który będzie mógł zgłaszać kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych. Z terenu gminy Słupno zarejestrowano 9 komitetów wyborczych wyborców oraz jeden komitet wyborczy stowarzyszenie.  Poniżej lista gminnych komitetów: KWW „Wybieramy Naszą Gminę” – pełnomocnik Dariusz Kępczyński; Czytaj dalej

Burmistrz zrezygnował z kandydowania za 5 mln złotych do gminnej kasy

Jak informują media krajowe, burmistrz Ustki przyjął propozycję rezygnacji z kandydowania na kolejną kadencję w zamian za 5 mln zł, podarowanych gminie przez miejscowego biznesmena. Sprawa ma ciekawe oblicze, gdyż rzeczony biznesmen wyrażał wielokrotnie swoją dezaprobatę dla sposobu rządzenia Ustką przez burmistrza, do tego stopnia, że był gotów zapłacić taką cenę za jego ustąpienie z piastowanej funkcji. Więcej o sprawie informuje Portal Samorządowy: http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/w-ustce-fotel-burmistrza-sprzedany-za-5-mln-zl,62480.html

DK

Zarejestrowano pierwsze komitety

Na stronie Komisarza Wyborczego w Płocku zamieszczono listę komitetów, które zostały zarejestrowane na dzień 4 września. Na liście znajduje się 6 komitetów wyborczych wyborców z gminy Słupno zarejestrowanych do tego czasu.

Najszybciej, bo już pierwszego dnia przyjmowania zgłoszeń, został zarejestrowany Komitet Wyborczy Wyborców „Wybieramy Naszą Gminę”. Czytaj dalej