Fundusz sołecki i… kandydaci na wójta

Zebranie BP 3W miniony piątek 26 września mieszkańcy Borowiczek-Pieniek, podczas obfitującej w emocje narady, uchwalili listę zadań, które mają być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Do najpilniejszych zadań zaliczono: drugi etap utwardzenia terenu wokół świetlicy; zainstalowanie na terenie placu zabaw dodatkowego urządzenia dla dzieci oraz urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych; zainstalowanie kilku lamp oświetlenia ulicznego w miejscach słabo oświetlonych; organizację pikniku o charakterze integracyjnym z poszerzoną ofertą atrakcji dla najmłodszych, i jeśli wystarczy środków, zakupienie wykładziny na podłogę w świetlicy.

Czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców Borowiczek-Pieniek

B-P - świetlicaZapraszamy mieszkańców Borowiczek-Pieniek w piątek 26 września na godz. 18:00 do świetlicy przy ul. Piastowskiej na doroczne zebranie, którego celem będzie omówienie zadań z funduszu sołeckiego na 2015 rok. W drugiej części spotkania zostaną omówione sprawy bieżące, dotyczące naszego sołectwa.

 

Sołtys Marianna Szczypniewska

Radny Dariusz Kępczyński

Komisarz Wyborczy powołał terytorialne komisje wyborcze

W poniedziałek 22 września Komisarz Wyborczy w Płocku ogłosił składy terytorialnych komisji wyborczych. Składają się one maksymalnie z 9 członków i mają za główne zadanie przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych i wójtów. Dla części komisji konieczne było przeprowadzenie losowania gdyż komitety zgłosiły większą od ustawowej ilość kandydatów. Tak było też w przypadku składu gminnej komisji w Słupnie, do której  zostało zgłoszonych łącznie 10 kandydatów. W losowaniu mogli uczestniczyć pełnomocnicy zarejestrowanych komitetów wyborczych, z gminy Słupno obecny był pełnomocnik komitetu „Wybieramy Naszą Gminę”. Czytaj dalej