Nowe uchwały w sprawie opłat za wywóz śmieci

Od 1 lutego bieżącego roku wchodzi w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zastąpi dotychczasową ustawę śmieciową. Nowela narzuca samorządom konieczność podjęcia

Czytaj dalej

Słupno bez budżetu, oświata bez „trzynastek”

Na poniedziałek 19 stycznia zostało zaplanowane nadzwyczajne posiedzenie rady gminy (program obrad>>>). Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji rady było wskazanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową nieprawidłowości w uchwalonych na ostatniej sesji Uchwale Budżetowej na 2015 rok i WPF (o kontrowersjach przy głosowaniu nad budżetem pisaliśmy w naszej relacji>>>). W konsekwencji RIO wezwała do usunięcia nieprawidłowości, co z kolei skutkuje koniecznością pilnego zwołania posiedzenia rady i przyjęcia prawidłowych uchwał.

Czytaj dalej

Mapy powodziowe

Wisła - Wykowo-Liszyno - główka 2Temat zagrożeń powodziowych  wzbudza zawsze zainteresowanie, szczególnie wśród mieszkańców z terenów nadwiślańskich naszej gminy. Wielu z nas zapewne niejednokrotnie zadawało sobie pytanie, w jakim stopniu nasza nieruchomość może być zagrożona powodzią.

Czytaj dalej

Relacja z sesji cz. II

Zapowiadana przerwa w obradach, mająca umożliwić zainteresowanym radnym zapoznanie się z dokumentacją przetargową zadań, które miały uzyskać status niewygasających, poprzedzona była jeszcze głosowaniem nad czasem jej trwania. Tu znów nie obyło się bez przepychanek słownych. Ostatecznie rada stosunkiem 7 głosów za, 5 przeciw i 2 wstrzymujących się, ustaliła długość przerwy na półtorej godziny.

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada