Nowe uchwały w sprawie opłat za wywóz śmieci

Od 1 lutego bieżącego roku wchodzi w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zastąpi dotychczasową ustawę śmieciową. Nowela narzuca samorządom konieczność podjęcia

Czytaj dalej

Reklamy

Słupno bez budżetu, oświata bez „trzynastek”

Na poniedziałek 19 stycznia zostało zaplanowane nadzwyczajne posiedzenie rady gminy (program obrad>>>). Powodem zwołania nadzwyczajnej sesji rady było wskazanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową nieprawidłowości w uchwalonych na ostatniej sesji Uchwale Budżetowej na 2015 rok i WPF (o kontrowersjach przy głosowaniu nad budżetem pisaliśmy w naszej relacji>>>). W konsekwencji RIO wezwała do usunięcia nieprawidłowości, co z kolei skutkuje koniecznością pilnego zwołania posiedzenia rady i przyjęcia prawidłowych uchwał.

Czytaj dalej

Mapy powodziowe

Wisła - Wykowo-Liszyno - główka 2Temat zagrożeń powodziowych  wzbudza zawsze zainteresowanie, szczególnie wśród mieszkańców z terenów nadwiślańskich naszej gminy. Wielu z nas zapewne niejednokrotnie zadawało sobie pytanie, w jakim stopniu nasza nieruchomość może być zagrożona powodzią.

Czytaj dalej

Relacja z sesji cz. II

Zapowiadana przerwa w obradach, mająca umożliwić zainteresowanym radnym zapoznanie się z dokumentacją przetargową zadań, które miały uzyskać status niewygasających, poprzedzona była jeszcze głosowaniem nad czasem jej trwania. Tu znów nie obyło się bez przepychanek słownych. Ostatecznie rada stosunkiem 7 głosów za, 5 przeciw i 2 wstrzymujących się, ustaliła długość przerwy na półtorej godziny.

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada