Pobierz flagę narodową z Urzędu Gminy Słupno

Jeszcze dzisiaj możemy zgłosić się do Urzędu Gminy w Słupnie, aby otrzymać tam flagę narodową. Włodarze gminy zachęcają w ten sposób do właczenia się w tradycję wywieszania biało-czerwonych flag przy okazji świąt narodowych. Link do informacji źródłowej>>>.

DK

Poniedziałkowe obrady

Podczas nadzwyczajnej sesji w dniu 27 kwietnia br. Rada Gminy w Słupnie zadecydowała większością głosów o oddaleniu skargi mieszkanki Słupna na GOPS. W punkcie tym radni wysłuchali sprawozdania z obrad komisji rewizyjnej, która przedstawiła radzie swoją rekomendację w przedmiotowej sprawie. W toku gorącej dyskusji radni wysłuchali też wyjaśnień, obecnej na obradach, byłej dyrektor GOPS Joanny Augustowskiej.

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada

Szkolna sala gimnastyczna i boisko w Święcieńcu dostępne dla mieszkańców naszej gminy

Od 1 maja br. mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z sali gimnastycznej i boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu. Obydwa obiekty sportowe, na początek, będą udostępniane w każdą środę w godzinach 16:00 – 19:00. Sprawę koordynuje Dyrektor SP Święcieniec. Link do pełnej informacji>>>.

Strona SP Święcieniec>>>

DK

Tylko jeden komitet w wyborach uzupełniających

W związku z zarządzonymi na 21 czerwca br. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Słupnie w okręgu nr 6 (Miszewko Strzałkowskie, Miszewko Stefany, Sambórz) do komisarza wyborczego wpłynęło tylko jedno zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Jest to Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Piórkowskiego, który jako jedyny będzie mógł zarejestrować swojego kandydata. Zapewne będzie nim pan Tomasz Piórkowski.

Postanowienie komisarza wyborczego>>>

DK

Gminny bus przywiezie mieszkańców do lekarza w Słupnie

W najbliższy wtorek, 14 kwietnia, mieszkańcy Samborza, Miszewka Stefany i Miszewka Strzałkowskiego mogą bezpłatnie skorzystać z transportu podstawionym przez gminę busem i przyjechać do lekarza do Słupna. Inicjatywa jest odpowiedzią wójta Marcina Zawadki na potrzeby, jakie zgłaszali mieszkańcy tych sołectw w marcu, podczas spotkań z włodarzem gminy. Oprócz trudności z umówieniem się na wizytę ci mieszkańcy, którzy z uwagi na stan zdrowia mają kłopoty z poruszaniem się, dodatkowo skarżyli się na utrudnienia komunikacyjne.

Tomasz Piórkowski, sołtys Miszewka Stefany, współorganizator akcji, będzie koordynował sprawne dotarcie busa do poszczególnych sołectw. I tak w Samborzu bus będzie podstawiony o godz. 10.15 przy słupie ogłoszeniowym, w Miszewku Stefany będzie o 10.30 przy świetlicy i o 10.45 w Miszewku Strzałkowskim również przy świetlicy. O godz. 11.00 w przychodni „Rodzina” w Słupnie na mieszkańców będzie czekał lekarz. Na wizytę nie trzeba się umawiać wcześniej, wszyscy, którzy przyjadą busem do przychodni będą przyjęci.

Źródło: Slupno.eu>>>

Przepisy dotyczące wycinki przydrożnych drzew zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

Prezes NIK zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za sprzeczne z konstytucją przepisów z ustawy o ochronie przyrody, regulujących zasady wycinki drzew w pasach drogowych. Sprawa jest dość kuriozalna szczególnie w przypadku usuwania drzewostanu zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników drogi. Więcej na Portalu Samorządowym>>>.

DK