Relacja z Sesji Rady – spór o wynagrodzenie inkasentów (sołtysów)

Przebieg piątkowej sesji Rady Gminy w Słupnie charakteryzował się rutynowym głosowaniem nad corocznymi sprawozdaniami z działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz nad projektami uchwał o podobnym zakresie.
Odmienny przebieg miało jedynie głosowanie nad uchwałą w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada