Relacja z Sesji Rady – spór o wynagrodzenie inkasentów (sołtysów)

Przebieg piątkowej sesji Rady Gminy w Słupnie charakteryzował się rutynowym głosowaniem nad corocznymi sprawozdaniami z działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz nad projektami uchwał o podobnym zakresie.
Odmienny przebieg miało jedynie głosowanie nad uchwałą w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso.

Czytaj dalej

Zamieszczone w Rada

Jutro sesja Rady Gminy

W piątek 26 kwietnia o godzinie 9.00 swoje obrady rozpocznie Rada Gminy w Słupnie. Program posiedzenia jest dostępny tutaj>>>.
D.K.

 

Zamieszczone w Rada