Patriotyzm ekonomiczny

Portal Kresy.pl przytacza kilka interesujących danych na temat patriotyzmu konsumenckiego w naszym kraji. Różne są spojrzenia Polaków na to zagadnienie, szczególnie w realnym działaniu okazuje się na ile prawdziwe są nasze deklaracje. Można też dojść do wniosku, że nadal pokutuje u nas postawa, dobrze wyrażona w znanym powiedzeniu: cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie. Zapraszamy do lektury tekstu na portalu kresy.pl>>>.

DK

Uwaga rolnicy z naszej gminy!

Rydzyno - budynek socjalny 2W najbliższą niedzielę 31 maja odbędą się wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Lokal wyborczy w naszej gminie znajduje się w świetlicy w Słupnie (wejście od strony ośrodka zdrowia) i będzie czynny w godzinach 8:00 – 18:00.

 

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.  Pełen tekst na stronie MIR>>>. Czytaj dalej

Ważna informacja dla mieszkańców Nowego Gulczewa i części Borowiczek-Pieniek

UG Słupno - wejścieSzanowni Mieszkańcy,

wspólnie z Panem Wójtem Marcinem Zawadką podjęliśmy decyzję, że na najbliższej sesji Rady Gminy Pan Wójt przedstawi projekt uchwały o dopłatach do ceny wody i ścieków dla mieszkańców Nowego Gulczewa i Borowiczek – Pieniek. Przyjęcie uchwały przez radnych będzie oznaczać zrównanie opłat za wodę dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

Inicjatywa Pana Wójta Marcina Zawadki dotycząca dopłat jest nie tylko spełnieniem obietnic o równym traktowaniu wszystkich sołectw z naszej Gminy. Wynika także wprost ze stanowiska radnych z 27 lutego tego roku o integralności granic Gminy Słupno i jest potwierdzeniem, że naszą intencją jest konsekwentne budowanie – poprzez realne działania, a nie puste słowa – poczucia wspólnoty wszystkich jej mieszkańców.

Krzysztof Łączyński

radny – Okręg nr 8 Nowe Gulczewo

Trwają remonty dróg

Na terenie gminy Słupno trwają remonty dróg. W zakresie prac mieści się m.in. naprawa ubytków w nawierzchniach dróg z tłucznia i destruktu, równanie nawierzchni i wycinka krzewów w pasie drogowym (na zdjęciach ul. Bohuna w Nowym Gulczewie i ul. Dębowa).

Na przyszły tydzień planowe są m.in. prace drogowe na terenie Barcikowa, a w poniedziałek będzie utwardzany plac przy bibliotece i GOPS-ie w Słupnie.

Czytaj dalej