Trwają remonty dróg

Na terenie gminy Słupno trwają remonty dróg. W zakresie prac mieści się m.in. naprawa ubytków w nawierzchniach dróg z tłucznia i destruktu, równanie nawierzchni i wycinka krzewów w pasie drogowym (na zdjęciach ul. Bohuna w Nowym Gulczewie i ul. Dębowa).

Na przyszły tydzień planowe są m.in. prace drogowe na terenie Barcikowa, a w poniedziałek będzie utwardzany plac przy bibliotece i GOPS-ie w Słupnie.

Spośród prac porządkowych, które również wykonane będą w przyszłym tygodniu warto wymienić m.in.: koszenie poboczy w Ramutowie, Samborzu i Mijakowie, koszenie trawy na terenie oczyszczalni ścieków w Słupnie, wykaszanie i czyszczenie rowu w Wykowie, czyszczenie chodników na ul. Królewskiej w Cekanowie,  odchwaszczanie kortu i stadionu w Wykowie, czyszczenie przepustu w Miszewku Strzałkowskim przy przystanku autobusowym.

Informujemy, że bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem sołtysów mieszkańcy mogą zgłaszać potrzeby w zakresie naprawy ubytków czy też wyrównywania nawierzchni dróg.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym, związane z pracami remontowymi.

www.slupno.eu>>>

Reklamy