Mapy powodziowe

Wisła - Wykowo-Liszyno - główka 2Temat zagrożeń powodziowych  wzbudza zawsze zainteresowanie, szczególnie wśród mieszkańców z terenów nadwiślańskich naszej gminy. Wielu z nas zapewne niejednokrotnie zadawało sobie pytanie, w jakim stopniu nasza nieruchomość może być zagrożona powodzią.

Czytaj dalej

Kontrowersje wokół informacji o zasięgu zagrożenia powodziowego w Słupnie

Z informacji umieszczonych na jednym z płockich portali wynika, że prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie nadużycia władzy przez wójta i pracowników UG. Dokładnie chodzi o sposób informowania potencjalnych nabywców działek o zasięgu obszaru określanego jako teren zagrożony powodzią.
D.K.

Mija rok od powodzi, która dotknęła również naszą gminę

 (fot. przerwana zapora na Słupiance w Słupnie)
Pokłosiem doświadczeń powodziowych z zeszłego roku, jest nowelizacja ustawy Prawo wodne. Nakłada ona nowe obowiązki na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz samorządy. KZGW jest zobowiązany do opracowania oceny ryzyka powodziowego oraz map obszarów zagrożonych, natomiast samorządy będą miały obowiązek uwzględnienia tych obszarów w swoich planach zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją takich rozwiązań będą m.in. ograniczenia w dysponowaniu przez właścicieli nieruchomości swoją własnością, co wzbudza duże kontrowersje.

Czytaj dalej