Najwyższa Izba Kontroli o budowie gminnych dróg

NIK skontrolowała realizację Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych. We wnioskach pokontrolnych można przeczytać, iż stwierdzono wiele nieprawidłowości przy planowaniu i realizacji zadań drogowych. Mówi się nawet o groźbie konieczności powtórzenia nierzetelnie wykonanych prac.
Szerzej na ten temat pisze portal wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/135686.html
D.K.

Kontrowersje wokół ulicy Szlacheckiej w Nowym Gulczewie

Mieszkanka Nowego Gulczewa, krytykuje jakość wykonanych prac na ulicy Szlacheckiej w jej miejscowości. Pisząc do płockiej gazety, zwraca uwagę na nierzetelne wykonanie chodników, problemy z odprowadzaniem wody z jezdni oraz brak zatoczek dla autobusów. Z całym materiałem, możemy się zapoznać na stronie:
D.K.

Wybory sołtysa, 42:0

W całej gminie odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Wczoraj, wybierali swoich przedstawicieli mieszkańcy Borowiczek-Pieniek. Ponownie, jednogłośnie, sołtysem wybrano panią Mariannę Szczypniewską, która uzyskała 100% oddanych głosów (42 głosy). Prawie tak samo jednomyślni byli mieszkańcy wybierając radę sołecką, której nowy skład jest następujący: Iwona Łukasiak, Iwona Więcek, Marcin Polit i Tomasz Wiktorowski.

D.K.

Droga Liszyno-Wykowo nadal zlana przez wodę z Wisły

Pomimo odpompowywania wody przez straż pożarną, droga z Liszyna do Wykowa, znów jest nieprzejezdna. Zjawisko to, począwszy od zeszłorocznych stanów powodziowych Wisły, cyklicznie się powtarza przy podwyższonym stanie rzeki. Woda z przesiąków, wybija w okolicy jezdni, zalewając ją w najniższym punkcie. Władze gminne były zmuszone do uruchomienia objazdu, gdyż odpompowywanie wody nie przynosiło trwałej poprawy. Po odpompowaniu, woda znów napływa.

Prywatna inwestycja w obiekty sportowe w gminie Słupno

Podczas piątkowej sesji Rady Gminy, radni mieli okazje zapoznać się z ofertą wybudowania w miejscowości Stare Gulczewo, obiektów rekreacyjno-sportowych. Ofertę przedstawiła firma Park Sport Sp. z o.o. z Płocka. Inwestor chce wydzierżawić od gminy 2 hektary ziemi w Starym Gulczewie, na których zamierza wybudować korty do tenisa i squash’a, pole do mini golfa oraz park linowy. Termin dzierżawy minimum 20 lat.

Czytaj dalej

Programy zdrowotne w gminie Słupno na 2011 rok

Na piątkowym posiedzeniu, Rada Gminy Słupno, podjęła uchwałę w sprawie uruchomienie w 2011 roku, dwóch programów profilaktyki zdrowotnej.
Pierwszy program nosi nazwę „Program promocji zdrowia w szkołach”, jest skierowany do dzieci w wieku 11-13 lat i ich rodziców.
Drugi program, pt. „Nadwaga, otyłość i stres a nadciśnienie tętnicze”, skierowany jest szczególnie do osób w wieku powyżej 35 lat. Zakres świadczeń obejmuje cztery etapy:
I – spotkanie informacyjno-edukacyjne z lekarzem internistą,
II – zgłoszenie się pacjentów na konsultację z lekarzem internistę i podstawowe badania,
III – skierowanie do lekarzy specjalistów,
IV – diagnoza – ustalenie leczenia.
Wykonawca obydwu programów zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.
W budżecie gminy zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 20 tys. zł.
D.K.
Zamieszczone w Rada