Najwyższa Izba Kontroli o budowie gminnych dróg

NIK skontrolowała realizację Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych. We wnioskach pokontrolnych można przeczytać, iż stwierdzono wiele nieprawidłowości przy planowaniu i realizacji zadań drogowych. Mówi się nawet o groźbie konieczności powtórzenia nierzetelnie wykonanych prac.
Szerzej na ten temat pisze portal wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/135686.html
D.K.

Kontrowersje wokół ulicy Szlacheckiej w Nowym Gulczewie

Mieszkanka Nowego Gulczewa, krytykuje jakość wykonanych prac na ulicy Szlacheckiej w jej miejscowości. Pisząc do płockiej gazety, zwraca uwagę na nierzetelne wykonanie chodników, problemy z odprowadzaniem wody z jezdni oraz brak zatoczek dla autobusów. Z całym materiałem, możemy się zapoznać na stronie:
D.K.

Wybory sołtysa, 42:0

W całej gminie odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. Wczoraj, wybierali swoich przedstawicieli mieszkańcy Borowiczek-Pieniek. Ponownie, jednogłośnie, sołtysem wybrano panią Mariannę Szczypniewską, która uzyskała 100% oddanych głosów (42 głosy). Prawie tak samo jednomyślni byli mieszkańcy wybierając radę sołecką, której nowy skład jest następujący: Iwona Łukasiak, Iwona Więcek, Marcin Polit i Tomasz Wiktorowski.

D.K.

Droga Liszyno-Wykowo nadal zlana przez wodę z Wisły

Pomimo odpompowywania wody przez straż pożarną, droga z Liszyna do Wykowa, znów jest nieprzejezdna. Zjawisko to, począwszy od zeszłorocznych stanów powodziowych Wisły, cyklicznie się powtarza przy podwyższonym stanie rzeki. Woda z przesiąków, wybija w okolicy jezdni, zalewając ją w najniższym punkcie. Władze gminne były zmuszone do uruchomienia objazdu, gdyż odpompowywanie wody nie przynosiło trwałej poprawy. Po odpompowaniu, woda znów napływa.