Kępa Ośnicka – wyspa w gminie Słupno

Gmina Słupno składa się z 18 miejscowości, w których występuje zróżnicowane, co do liczebności, osadnictwo. Miejscowością liczącą najwięcej mieszkańców jest oczywiście stołeczne Słupno, które według stanu na 30 czerwca 2013 roku liczyło 1661 zameldowanych mieszkańców. Drugą liczebnie miejscowością jest Nowe Gulczewo z 1094 zameldowanymi osobami, a najmniejsze liczebnie osady to Święcieniec i Gulczewo liczące po ok. 70 mieszkańców. W skład gminy Słupno wchodzą również, zamieszkałe dawniej, dwa półwyspy na Wiśle: Kępa Liszyńska i Wykowska oraz wyspa o nazwie Kępa Ośnicka, o której chcemy słów kilka powiedzieć. Czytaj dalej