Ostatnim etapem udanego referendum będą wybory przedterminowe w dniu 20 sierpnia br. Cz. II

Na zakończenie wakacji będziemy mieli w gminie Słupno przedterminowe wybory do rady gminy rozpisane na 20 sierpnia br. Wybory te są konsekwencją bezprecedensowego w skali kraju zdarzenia jakim było odwołania rady gminy w wyniku referendum. Poniżej kilka wolnych myśli w szeroko rozumianym temacie samorządowo-gminnym. 

Kto stanął w szranki wyborcze w wyborach przedterminowych?

Komitet Stowarzyszenie „Nasza Gmina Słupno”, z którego wywodzi się wójt Marcin Zawadka wystawił ponownie pełną listę 15 kandydatów na radnych (czyli kandydat w każdym okręgu). Można powiedzieć, że głównym hasłem tego komitetu jest zakończenie jałowych sporów i konstruktywna współpraca rady z wójtem w wypełnianiu obowiązków spoczywających na tych obydwu organach (wójt to organ wykonawczy, rada to organ stanowiący i kontrolny) z mocy samej ustawy, które można streścić jednym zdaniem: zaspokajanie potrzeb gminnej społeczności i dbałość o jej wszechstronny rozwój. Czytaj dalej

Ostatnim etapem udanego referendum będą wybory przedterminowe w dniu 20 sierpnia br. Cz. I

Na zakończenie wakacji będziemy mieli w gminie Słupno przedterminowe wybory do rady gminy rozpisane na 20 sierpnia br. Wybory te są konsekwencją bezprecedensowego w skali kraju zdarzenia jakim było odwołania rady gminy w wyniku referendum. Poniżej kilka wolnych myśli w szeroko rozumianym temacie samorządowo-gminnym.

Geneza referendum

Przypomnijmy, że powodem podjęcia inicjatywy referendalnej przez mieszkańców był permanentny konflikt pomiędzy większościową grupą radnych związanych z PSL i wójtem Marcinem Zawadką. Klub większościowy stosował taktykę opozycji totalnej, co w praktyce objawiało się nawet decyzjami o charakterze destrukcyjnym dla funkcjonowania gminy. Nie liczono się przy tym specjalnie z głosami mieszkańców, które dość dobitnie były wyrażane przy okazji poszczególnych decyzji podejmowanych przez radę.

W takiej sytuacji wójt Marcin Zawadka zwrócił się o pomoc do mieszkańców gminy Słupno, odzew był zaskakująco pozytywny.

Czytaj dalej