Rodzice sześciolatków składają wnioski o odroczenia

Jak informuje Portal Samorządowy wielu rodziców sześciolatków zamierza odroczyć, obowiązkowe już od nadchodzącego roku szkolnego, rozpoczęcie nauki dla swoich 6-latków. W tym celu konieczne jest zwrócenie się o opinię do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Link do artykułu>>>.

***

Wiadomo nam, że również część rodziców z naszej gminy ma zamiar rozpocząć powyższą procedurę odroczenia, mając na względzie dobro swoich pociech. Dziwną wydaje się jednak ta sytuacja, że rodzice muszą zabiegać o uzyskanie pozytywnej opinii instytucji państwowej, aby zatroszczyć się w tym wymiarze o własne dzieci. Nasuwa się też od razu niepokojące pytanie, jak dalekiej jeszcze ingerencji w prawa rodziców możemy spodziewać się w kolejnych latach ze strony państwa?

DK