Ważna informacja dla mieszkańców Nowego Gulczewa i części Borowiczek-Pieniek

UG Słupno - wejścieSzanowni Mieszkańcy,

wspólnie z Panem Wójtem Marcinem Zawadką podjęliśmy decyzję, że na najbliższej sesji Rady Gminy Pan Wójt przedstawi projekt uchwały o dopłatach do ceny wody i ścieków dla mieszkańców Nowego Gulczewa i Borowiczek – Pieniek. Przyjęcie uchwały przez radnych będzie oznaczać zrównanie opłat za wodę dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

Inicjatywa Pana Wójta Marcina Zawadki dotycząca dopłat jest nie tylko spełnieniem obietnic o równym traktowaniu wszystkich sołectw z naszej Gminy. Wynika także wprost ze stanowiska radnych z 27 lutego tego roku o integralności granic Gminy Słupno i jest potwierdzeniem, że naszą intencją jest konsekwentne budowanie – poprzez realne działania, a nie puste słowa – poczucia wspólnoty wszystkich jej mieszkańców.

Krzysztof Łączyński

radny – Okręg nr 8 Nowe Gulczewo