Rozpoczął się nabór do projektu „www.e-slupno.eu”

Do 12 sierpnia br mieszkańcy gminy Słupno mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie „www.e-slupno.eu”. Głównym zadaniem projektu jest umożliwienie dostępu do internetu, wyłonionej w drodze naboru, wąskiej grupie osób.
Projekt w 50% będzie finansowany z budżetu gminnego w kwocie ok. 750 tys. zł.

Czytaj dalej

Prezydent podpisał ustawę „śmieciową”

Prezydent Komorowski podpisał 15 lipca ustawę, regulującą zasady gospodarki odpadami komunalnymi.
W myśl nowej ustawy, to samorząd lokalny będzie odpowiadał za zarządzanie odpadami, organizując cały system wywozu śmieci.
Ustawa wejdzie w życie od stycznia 2012 roku, przy czym, dla niektórych rozwiązań zastosowano jeszcze okresy przejściowe.
Więcej na ten temat możemy przeczytać na portalu wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/145930.html

D.K.

Osoby pracujące, pobierające jednocześnie emeryturę, utracą taką możliwość

W związku z rozporządzeniem ministra pracy, od 1 października br., osoby zatrudnione otrzymujące wynagrodzenie, nie będą mogły pobierać emerytury. Aby zachować emeryturę, powinny do końca czerwca wypowiedzieć umowę o pracę. Dla tych, którzy nie zdążyli w terminie złożyć wypowiedzenia, pozostaje jeszcze możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
Więcej informacji na portalu wnp.pl: http://www.wnp.pl/wiadomosci/145138.html
Pod datą 10.12.2010 pisaliśmy o pobieraniu przez Wójta emerytury wraz z pensją. Aktualizujemy, iż zgodnie z powyższą informacją, od 1 października br. sytuacja ta ulegnie zmianie.

D.K.

Bezpieczeństwo dla pieszych

Pod datą 14.03. informowaliśmy w Aktualnościach o zadaniu inwestycyjnym, realizowanym wspólnie przez Gminę i Powiat, dotyczącym przebudowy drogi powiatowej, na odcinku od połączenia z drogą krajową nr 62 do ul. Klonowej (kierunek na Bodzanów). Projekt zakładał budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. Zadanie było realizowane ze środków Gminy Słupno i Starostwa Powiatowego, w stosunku 50%:50%.

Czytaj dalej