Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej

Na 3 kwietnia 2011 roku, zaplanowano wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej. O zasadach przeprowadzania wyborów i uczestnictwa w nich, możemy przeczytać na stronie internetowej MIR, pod adresem: http://www.mir.pl/files/wybory_2011/ogloszenie_o_wyborach.doc
Redakcja zachęca wszystkich uprawnionych z terenu gminy Słupno, do zgłaszania godnych zaufania kandydatów, oraz uczestnictwa w głosowaniu.
D.K.

Pocztę w Słupnie czekają zmiany?

W całym kraju trwa restrukturyzacja placówek Poczty Polskiej. Zmiany planowane są również w Urzędzie Pocztowym w Słupnie. Z pierwszych informacji wynika, iż w naszym przypadku, chodzi raczej o rozwój niż zamknięcie placówki. Nieoficjalnie wiadomo, że przedstawiciele Poczty zwrócili się do Gminy z zapytaniem, o możliwość pozyskania dodatkowej powierzchni biurowej. Będzie to się prawdopodobnie wiązało, ze zwiększeniem do kilkunastu, etatów listonoszy, oraz ze zwiększeniem obszaru obsługi.

D.K.

Rządowa koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju

W przygotowanej przez rząd koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, wymieniono m.in. Płock, jako regionalny ośrodek rozwoju. Koncepcja ta zakłada, iż w takich ośrodkach (obejmujących też okoliczne gminy), a przede wszystkim w ośrodkach metropolitarnych, zamieszka w przyszłości ok. 80% Polaków. Więcej na ten temat, możemy przeczytać na portalu samorządowym: http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/,13415.html

D.K.

Wybory sołtysów i rad sołeckich – terminy zebrań

W marcu br. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich, we wszystkich sołectwach gminy Słupno.
Terminy i miejsca zebrań wyborczych są następujące:
Barcikowo, 21.03, g. 16.00 Świetlica w Barcikowie; Bielino, 25.03, g. 17.00 Świetlica w Bielinie;
Borowiczki-Pieńki, 24.03, g. 17.30 Świetlica B-Pieńki; Cekanowo, 28.03, g. 18.00 Świetlica w Cekanowie;
Liszyno, 21.03, g. 18.00 Świetlica w Liszynie; Mijakowo, 23.03, g. 17.00 Remiza OSP Mijakowo;
Mirosław, 30.03, g. 15.00 Świetlica w Mirosławiu; Miszewko Stefany, 25.03, g. 17.00 Świetlica w MS
Miszewko Strzałkowskie, 24.03 g 17.00 Remiza OSP w M.Strzałkowskim;
Nowe Gulczewo, 29.03, g. 18.00 Auto-Serwis Mazowsze w Nowym Gulczewie;
Stare Gulczewo, 29.03, g. 17.00 Świetlica w Mirosławiu;
Ramutowo, 22.03, g. 17.00 Szkoła Podstawowa w Święcieńcu; Rydzyno, 23.03, g. 17.00 Świetlica;
Sambórz, 24.03, 17.30 Remiza OSP Mijakowo; Szeligi, 28.03, g. 17.00 Świetlica w Szeligach;
Słupno, 30.03, g. 17.00 Szkoła Podstawowa w Słupnie; Wykowo, 25.03, g. 18.00 Świetlica w Wykowie.
 
D.K.

Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, iż połączony posterunek policji (Słupno i Radzanowo – pisaliśmy o tym poniżej), będzie zlokalizowany w Słupnie. Terytorialnie, obszarem działania policjantów z tego posterunku, będą gminy: Słupno i Radzanowo.
D.K.

Naturalny teren zalewowy po lewej stronie Wisły

Jak poinformowano na stronie internetowej Powiatu Płockiego, rolnicy z Wiączemina i Świniar, zgodzili się sprzedać państwu, zanieczyszczone podczas zeszłorocznej powodzi, grunty. Teren zostanie zalesiony, tworząc naturalny bufor powodziowy.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
 
D.K.

 

Posterunek w Słupnie lub w Radzanowie

Restrukturyzacja w płockiej policji, polega m.in. na łączeniu posterunków o „małej wydajności”. Do takiej konsolidacji wyznaczono również posterunki w Słupnie i Radzanowie. Po rozmowach z przedstawicielami samorządów lokalnych Słupna i Radzanowa, Komendant płockiej policji, podejmie w najbliższy piątek (18.02), decyzję o lokalizacji wspólnego posterunku dla obydwu gmin.
Obydwie gminy usilnie zabiegają o lokalizację, na ich terenie, połączonego posterunku.
 
D.K.

 

Wycieczka zagraniczna dla radnych za gminne pieniądze

 

Zdjęcie nowej Rady (fot. E.A.). Od lewej: Jerzy Pęcherzewski, Zbigniew Dziecinny, Jan Stefański, Michał Drajkowski, Jadwiga Biernat, Bożena Grzybowska, Stanisława Jaroszewska, Elżbieta Kuchta (przewodnicząca), Zbigniew Pielat, Andrzej Dzięgielewski (wyżej), Dariusz Kępczyński (wiceprzewodniczący), Krzysztof Szałkowski, Andrzej Banasiak, Zygmunt Majewski, Lech Doliński

Od kilku lat, co roku, radni Rady Gminy Słupno korzystają z wyjazdów turystycznych, których koszt w 50% pokrywany jest z budżetu gminy.
Pomimo kolejnego apelu Radnego Dariusza Kępczyńskiego, o rezygnację z tego typu korzyści przez radnych, Rada, stosunkiem głosów 14 do 1, uchwaliła dla radnych dopłatę w wysokości 50% kosztów, wycieczki zagranicznej, planowanej na bieżący rok. Jako docelowe miejsce wyjazdu, zaproponowano wstępnie Paryż lub Rzym. 
DK
 
 
 

 

Zamieszczone w Rada