Gminna dotacja na remont dachu zabytkowego kościoła w Święcieńcu

 

 

Decyzją Wójta gmina udzieli dotacji w kwocie 35 tys. złotych do remontu dachu na zabytkowym kościele w Święcieńcu.

Pierwsza część wymiany pokrycia została już wykonana, pozostałe prace będą kontynuowane w przyszłym roku. Większość kosztów pokryje sama parafia, dotacja z gminy pozwoli na szybsze zakończenie prac będąc wydatnym wsparciem dla niewielkiej liczebnie parafii w Święcieńcu.

 

Kościół znajduje się na liście zabytków naszej gminy, opis zabytku jest dostępny tutaj>>> .

 

D.K.

KOMUNIKAT PRASOWY, 5 grudnia 2013 r.

Ostrzeżenie: silny wiatr na Mazowszu
Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie przewidują, że od dziś do soboty na Mazowszu wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, osiągający w porywach 95 km/h. Maksymalna prędkość – do 110 km/h spodziewana jest w nocy z czwartku na piątek i w piątek. Wiatr może spowodować uszkodzenia budynków, dachów, łamanie i wyrywanie drzew oraz uszkodzenia linii energetycznych. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) przypomina o zachowaniu środków ostrożności. 
W nocy z czwartku na piątek występować mają także przelotne opady śniegu oraz zawieje śnieżne. Od soboty 7 grudnia wiatr stopniowo będzie słabł. Aby zminimalizować ryzyko, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, by usunąć wszelkie przedmioty z balkonów, parapetów i okien. Nie zostawiajmy także samochodów w pobliżu drzew, latarni i innych obiektów narażonych na uszkodzenie. Ponadto należy pamiętać o następujących środkach ostrożności podczas wichury:włącz radio lub telewizor i  śledź informacje o ewentualnym zagrożeniu i sposobach postępowania,wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru,schowaj się w najniższych partiach budynku z dala od okien, sufitów i drzwi,znajdując się poza domem pozostań tam do momentu ustania wichury,nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami, itp.Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest w stałym kontakcie ze służbami energetycznymi na terenie Mazowsza.
Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

Zaproszenie skierowane do młodzieży z Wykowa

Sołtys Andrzej Sępiak zaprasza wszystkich młodych mieszkańców Wykowa na spotkanie organizowane we wtorek 3 grudnia od godziny 18:00 w świetlicy w Wykowie.
Podczas spotkanie będzie można usłyszeć informację o programach przysposobienia zawodowego skierowanych do młodzieży, organizowanych przez GOPS Słupno. Będzie to również okazja do omówienia wielu innych spraw będących w polu zainteresowania młodzieży.