Nowy porządek polityczny na facebooku – znalezione w sieci

Funkcjonowanie w Facebooku przypomina trochę życie w Polsce za Bieruta. Też wtedy można było mówić, co się chce, ale tylko pod warunkiem, że nikt z odpowiednich funkcjonariuszy nie zauważył lub ze znajomych nie doniósł. Gdy to się zdarzyło to taki obywatel, co to zbytnio nadużył wolności słowa, całość na konserwatyzm.pl>>>

Stypendyści z gminy Słupno

Trójka uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańców Gminy, otrzymało roczne stypendia przyznawane przez Wójta za wybitne osiągnięcia w nauce. Wszyscy laureaci to uczniowie płockiej Małachowianki. To pierwsze takie nagrody przyznawane przez Wójta w Słupnie. Całość na slupno.eu>>>

Tym razem konstruktywna postawa opozycyjnych radnych

Na nadzwyczajnej sesji rady w dniu 19 października wójt Marcin Zawadka przedstawił propozycje zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok mające, jak zawsze w takiej sytuacji, kluczowe znaczenie dla bieżącego funkcjonowania gminy. Chodziło głównie o przesunięcie środków na komunikację autobusową, opracowanie koncepcji budowy żłobka, budynku socjalnego i kompleksowego zwodociągowania gminy, a co najistotniejsze, na usunięcie awarii i pilną przebudowę kilku odcinków wodociągu. Debata nad projektami przedłożonymi przez wójta była bardzo burzliwa. Początkowo, opozycja PSL zgłaszała wiele wątpliwości , co zdawało się zwiastować kolejny raz odrzucenie projektów wójta przez opozycyjną większość. Ostatecznie jednak opozycyjni radni wstrzymali się od głosu (6 głosów wstrzymujących i jeden przeciw) natomiast grupa radnych popierających wójta podniosła konsekwentnie ręce „za” co spowodowało przyjęcie tej niecierpiącej zwłoki zmiany w budżecie.

W przypadku zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej radni głosami 10 za i 2 wstrzymujące poparli projekt zmian zgłoszony przez wójta z uwzględnieniem korekty zaproponowanej przez radnego Drajkowskiego, natomiast kolejne dwa projektu uchwał przyjęli jednogłośnie.

***

Już od dłuższego czasu pod adresem opozycji kierowane były sugestie, aby w imię odpowiedzialności za dobro gminy i jej mieszkańców, nie torpedować inicjatyw wójta mających charakter niecierpiących zwłoki działań na rzecz mieszkańców (poprawiających komfort życia, zabezpieczających niezbędne potrzeb bytowe i bezpieczeństwo) głosowaniem przeciw, lecz aby wstrzymywać się od głosu. Takie podejście pozwoli na zamanifestowanie swojego braku akceptacji czy zaufania do inicjatyw wójta nie uderzając jednak w żywotne interesy mieszkańców.

Miejmy nadzieję, że ta dojrzała forma działalności opozycyjnej stanie się standardem również w naszej radzie gminy.

Dariusz Kępczyński

Wójt albo opozycyjni radni – będzie referendum?

W związku z patową sytuacją w relacjach wójt – opozycja z PSL, do rady gminy został złożony wniosek o przeprowadzenie referendum w gminie, w sprawie odwołania Marcina Zawadki ze stanowiska wójta. Intencje wnioskodawców zostały dokładnie opisane na stronie Urzędu Gminy:

Taki krok radnych, popierających Wójta oraz samego Marcina Zawadki to odpowiedź na totalny klincz we władzach gminy i brak możliwości współpracy wójta z większością w Radzie Gminy Słupno. Pełzający paraliż w ustawowych organach Gminy negatywnie odbija się na jej rozwoju, zarządzaniu oraz na samych mieszkańcach, którzy stają się mimowolnie zakładnikami tego samorządowego konfliktu. Sytuacja patowa nie pozwala w pełni Wójtowi Marcinowi Zawadce, wybranemu w demokratycznych wyborach przez społeczność Gminy Słupno, pracować na rzecz mieszkańców i rozwoju naszej małej ojczyzny. Pełen tekst>>>  

DK

Zachowanie radnych gminnych z opozycji poniżej krytyki

Na stornie Urzędu Gminy umieszczono nagranie wypowiedzi jednego z radnych, który w sposób odbiegający od standardów kultury parlamentarnej, zareagował na nieprzypadające mu do gustu działania wójta. Link do nagrania>>>

***

Atmosfera panująca w Radzie Gminy Słupno praktycznie od początku bieżącej kadencji z niepokojem odbierana jest przez wielu mieszkańców naszej gminy. Spór na linii opozycyjni radni związani z PSL – Wójt odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu gminnej społeczności w jej wymiarze samorządowym, ale również w wymiarze codziennych relacji pomiędzy zwolennikami obydwu opcji. Mieszkańcy coraz częściej mają poczucie zaprzepaszczonych szans i osłabienia trendu rozwojowego w gminie przez destrukcyjne działania opozycji w radzie dodatkowo, w opinii wielu osób, podszytych pobudkami partyjnych interesów. W tym kontekście, z jeszcze większym niepokojem należy przyjąć zaprezentowany powyżej sposób dyskursu politycznego w wykonaniu przedstawiciela opozycji.

DK