W Słupnie otwarto orlik lekkoatletyczny

ORLIK Lekk

Fot. UG Słupno

Podczas dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie został oficjalnie otwarty orlik lekkoatletyczny.

Gospodarzami uroczystości byli Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno, oraz Waldemar Kaczorowski, dyrektor słupieńskiej szkoły. Dopisali zaproszeni goście; uczniowie najmłodszych klas przecięli wstęgę w obecności m.in. Ewy Szymańskiej, radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Lecha Dąbrowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa Wiśniewskiego, Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Płocku i Wojciecha Majchrzaka, prezesa Płockiego Szkolnego Związku Sportowego.

Nowy obiekt wraz z bieżnią ma długość 80,16 m i szerokość na 42,17 m. Oprócz czterotorowej bieżni okrężnej o długości 200 m jest tam również 80-metrowa bieżnia prosta, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal oraz boisko wewnątrz bieżni wraz z piłkochwytami (czyli wysokimi siatkami, które uniemożliwiają rzuconej lub kopniętej piłce wypadnięcie poza boisko).

Obydwie bieżnie, jak również rozbieg skoczni mają nawierzchnię z czerwonego granulatu produkowanego na bazie kauczuku, natomiast nawierzchnie wewnątrz boiska i rzutni do pchnięcia kulą są wykonane z włókien syntetycznych.

Umowa na budowę orlika została zawarta 23 listopada 2015 r. i realizowana była przez firmę KORTBUD.

Koszt budowy to 1 082 277,00 zł, a dofinansowanie otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 350 000 zł stanowi 32,3% wszystkich kosztów.

– Cieszę się, że w gminie Słupno mamy obiekt, z którego będą korzystać uczniowie naszych szkół. Dziś dużo mówi się o kondycji fizycznej młodego pokolenia, wszyscy jesteśmy odbiorcami medialnych kampanii promujących zdrowy styl życia, w który wpisuje się aktywność sportowa. Jak widać w Słupnie nie tylko mówimy na ten temat, ale realizujemy konkretne zadania. Wierzę, że nowy orlik lekkoatletyczny spowoduje, że nasi uczniowie, choć już dziś w sporcie biją na głowę inne szkoły powiatu płockiego, będą odnosić w tej dziedzinie jeszcze większe sukcesy – powiedział Marcin Zawadka, wójt Gminy Słupno.

Za: UG Słupno