Partiokracja, niepotrzebne powiaty, błędy w strukturze organizacyjnej – gorzkie słowa o polskich samorządach

W wywiadzie opublikowanym na Portalu Samorządowym, profesor Witold Kieżun dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat organizacji polskich samorządów. Ekspert zwraca uwagę na źle pomyślane już u swych podstaw system administracji publicznej i strukturę samorządów, na których odcisnęły swe piętno interesy partyjne, a co ostatecznie pozbawiło państwo Polskie szans na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój. Zamiast demokracji mamy partiokrację, ośrodki ustawodawcze wypuszczają zawrotną ilość zmian do aktów prawnych a przerost zatrudnienia w samorządach i administracji publicznej stał się uciążliwym balastem dla naszej gospodarki. Całość na Portalu Samorządowym>>>.

DK