Wybory sołtysów i rad sołeckich

W naszej gminie odbywają się właśnie wybory sołtysów i rad sołeckich na kolejną czteroletnią kadencję.  W gminie Słupno funkcjonuje 17 jednostek pomocniczych czyli sołectw, każde z nich posiada swój statut, na czele sołectwa stoi sołtys, którego wspomaga rada sołecka. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a organem wykonawczym sołtys. Sołtys nie jest funkcjonariuszem publicznym, choć objęty jest ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszowi publicznemu. Na koniec 2013 roku w Polsce były 40583 sołectwa.

Harmonogram zebrań wyborczych dla poszczególnych sołectw jest dostępny tu>>>.

DK

Reklamy