Kiedy rozpocznie się wdrażanie perspektywy finansowej 2014-2020?

Droga powiatowa - remont 2Samorządy z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Chodzi o fundusze potocznie zwane unijnymi, z których będą mogły korzystać samorządy wszystkich szczebli, na podstawie złożonych wniosków i przyznanych im punktacji w konkursach. Przewiduje się, że pierwsze konkursy wystartują w trzecim kwartale br. Polsce przyznano w nowej perspektywie 82,5 mld euro z polityki spójności, z tego 31,28 mld euro znajdzie się w gestii samorządów wojewódzkich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dla Mazowsza przypada kwota prawie 2,1 mld euro w ramach RPO plus 1,7 mld euro z programów krajowych.

Więcej na Portalu Samorządowym>>> i stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju>>>.

DK

 

Reklamy