Dyskusja o zasadach finansowania samorządów terytorialnych

UG Słupno 19Praktycznie od momentu wdrożenia w naszym kraju reformy terytorialnej nie cichną dyskusje na temat zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W ostatnim czasie zaczyna być lansowane rozwiązanie mające umożliwić finansowanie samorządów m.in. poprzez ich udział w dochodach z podatku VAT. Pojawiło się także hasło, podobno nie nowe, lokalnego PIT-u. Pomysłodawcom zaś tych różnych rozwiązań wydaje się towarzyszyć naczelna zasada, jaką jest uzyskanie maksymalnej niezależności samorządów od administracji centralnej.

Więcej w tym temacie możemy przeczytać na Portalu Samorządowym>>>.

DK

Reklamy