Marianna Szczypniewska ponownie sołtysem Borowiczek-Pieniek

Wybory sołtysa 3Dzisiejsze wybory w Borowiczkach-Pieńkach miały bardzo sprawny przebieg. Zebranie wyborcze, które prowadził wicewójt Kamil Kulik,

rozpoczęło się od wystąpienia ustępującego sołtysa Marianny Szczypniewskiej. Sołtys krótko podsumowała swoją działalność oraz rady sołeckiej w minionej czteroletniej kadencji, dziękując wszystkim za okazywaną pomoc. Kolejnym punktem było zgłaszanie kandydatur, podczas którego uczestnicy zebrania zgłosili tylko jedną kandydaturę w osobie dotychczasowej sołtys Szczypniewskiej. W głosowaniu kandydatka otrzymała 47 głosów, przeciwny był tylko jeden głos. Następnie wyłoniono nową radę sołecką w osobach: Iza Więcek, Agnieszka Kanigowska, Romana Chirzyńska, Tomasz Wiktorowski i Marcin Polit.

Wybory sołtysa 4Ostatnim punktem spotkania były wnioski oraz zapytania do przedstawicieli administracji i samorządu gminnego. Na prośbę radnego, wicewójt przedstawił informację na temat stanowiska Wodociągów Płockich w sprawie przekazania gminie reszty wodociągu w Borowiczkach-Pieńkach oraz na temat perspektyw współpracy gminy z Komunikacją Miejską i firmą Mobilis (dawny PKS). Wybory sołtysa 5

 

 

 

***

Członkom nowej rady sołeckiej na czele z sołtysem przekazujemy szczere wyrazy uznania za podjęcie się tej społecznie pożytecznej i zaszczytnej służby. Wyrażamy przekonanie, iż w obecnej dobie, również tego typu aktywność na polu społecznym zasługuje na należyty szacunek i życzliwość ze strony pozostałych członków lokalnej społeczności.  Życzymy owocnej działalności!

DK

Reklamy